Zasebnost

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Politika zasebnosti

V družbi Arctur d.o.o. se zavedamo pomembnosti osebnih podatkov, zato v to področje vlagamo veliko pozornosti in naporov ter varnost in zaščito podatkov jemljemo zelo resno, da bi bili vaši osebni podatki ustrezno varovani in upravljani. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh pomembnostih iz področja varstva osebnih podatkov.

Pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov, izjavo skrbno preberite. Družba Arctur d.o.o. zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Vaše zaupanje nam veliko pomeni, zato vam zagotavljamo, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali z največjo skrbnostjo.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zaposlenega, e-pošta, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa ...

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Upravljavec in obdelovalec: ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o., Industrijska cesta 1A, 5000 Nova Gorica.

Odgovorna oseba za varstvo podatkov: Martina Murovec – Arctur d.o.o.

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v družbi Arctur d.o.o.

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, se shranjujejo le znotraj Evropske unije in jih ne posredujemo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov dokler obstaja zakonita podlaga, do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov, izpolnitve pogodbene obveznosti ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

Osebni podatki, ki jih obdelujemo:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Pošta
 • E-pošta
 • IP
 • Lokacija

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke v aplikaciji 4PM

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • Ustvarjanje uporabniškega računa

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za kreiranje uporabniškega računa.

 • Pošiljanje e-poštnih sporočil za prijavo v aplikacijo

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za pošiljanje e-poštnih sporočil za prijavo v aplikacijo 4PM.

 • Obveščanje o pomembnih izboljšavah ali drugih pomembnih informacijah za uporabnike

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za obveščanje o izboljšavah aplikacije ali drugih pomembnih informacijah za uporabnike.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov

Od svojega administratorja, ki upravlja z uporabniškimi računi, imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v aplikaciji 4PM.

Zahtevo za izbris ali anonimizacijo vaših osebnih podatkov podate vašemu administratorju aplikacije.

Če se podatki o uporabniku nanašajo na druge podatke v aplikaciji, te podatke lahko anonimiziramo in tako ohranimo konsistentnost podatkov v 4PM. Anonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku. Anonimizirani osebni podatki bodo prikazani tako, da vas bo nemogoče identificirati.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Pravico imate zahtevati, da se vam posredujejo ali izvozijo osebni podatki, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Pravico imate zahtevati, da osebne podatke, ki se obdelujejo v zvezi z vami, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu.

Izvoz osebnih podatkov iz aplikacije se opravi v obliki sistemske datoteke (SQL, CSV…).

Pravica do ugovora ali pridobitve osebnih podatkov

Vse pravice lahko zahtevate od svojega administratorja v elektronskem sporočilu.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov in vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: .

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v aplikaciji 4PM

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Oddaljena pomoč ISL

Za izvajanje oddaljene uporabniške pomoči, ki je dostopna iz 4PM in na spletni strani, uporabljamo sistem ISL Pronto. Pri vzpostavitvi zahtevka se v ISL Pronto zbirajo naslednji osebni podatki:

 • ime
 • e- pošta
 • lokacija
 • IP naslov
 • prepis pogovora

Druge integrirane storitve na spletni strani

 • Youtube,
 • Google Analytics
 • Mailchimp

Varnostni mehanizmi

Prijava v 4PM

4PM ne hrani uporabniških gesel uporabnikov. Vsa gesla morajo biti dovolj varna. Geslo mora biti dovolj kompleksno: sestavljeno iz vsaj 8 znakov ter vsebovati vsaj eno veliko tiskano črko in vsaj eno številko.

Registracija novih uporabnikov

Vpogled in dostop do podatkov je lahko individualno prilagojen. Nastavitve uporabniških skupin omogočajo, da vaši administratorji lahko poljubno dodajajo nove uporabnike. Aktivacijo uporabniškega dostopa izvede skrbnik aplikacije, ki poskrbi, da imajo novi uporabniki ustrezen nivo vpogleda v podatke.

Upravljanje z uporabniki in kontrola dostopa

Administratorji imajo možnost upravljanja s pravicami uporabnikov do vpogleda in obdelave osebnih podatkov na treh nivojih:

 • aplikacija (uporabniške skupine)
 • projekti (vloge na projektih)
 • skupine projektov (projektne pravice).

Informacijska varnost in skladnost

4PM je storitev v oblaku (Saas), ki gostuje na Arcturjevi strežniški infrastrukturi v EU. S številnimi varnostnimi mehanizmi, nadzorom dostopa in tehničnimi rešitvami je poskrbljeno za varnost podatkov.

Organizacijska varnost:

 • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema,
 • preprečuje nepooblaščen dostop do prostora, kjer se tehnična oprema nahaja,
 • zagotavlja protipožarno in protipoplavno varovanje tehnične opreme,
 • zagotavlja ustreznost prostora v katerem se tehnična oprema nahaja,
 • redno pregleduje delovanje tehnične opreme

Tehnična varnost:

 • izvajanje kontrole fizičnih dostopov in dostopov do podatkov, ki se nahajajo na tehnični opremi,
 • zaklepanje prostorov kjer se oprema nahaja,
 • preprečevanje vpogleda v osebne podatke, ki se nahajajo na tehnični opremi vzdrževalcem prostorov, strankam in drugih obiskovalcem,
 • preprečitev uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za namen, ki ni določen s to pogodbo.

ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti

ISO 27001 - Sistem za upravljanje informacijske varnosti

 

V primeru vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo družbe:

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.,

Industrijska cesta 1A,

5000 Nova Gorica

e-naslov: info@arctur.si

tel. št.: +386 5 30 29 070

spletna stran podjetja: www.arctur.si

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice