Interreg projekti

Pridobite kredibilnost in vključite 4PM v projektno prijavo ter si povrnite del stroškov za program. Časovni prihranki, ki jih prinaša 4PM so veliki, zato se investicija v 4PM zagotovo povrne.

sodelovanje

Kaj si želite?

 • Pregled nad poročanimi urami po projektih in aktivnostih.
 • Hitro in zanesljivo izdelavo časovnic za poročanje interreg (brez napak, križanj, dvojnega financiranja).
 • Terminski in vsebinski pregled delovnih paketov in aktivnosti.
 • Varno hrambo in izmenjavo projektne dokumentacije.
 • Pregled nad planom in realizacijo stroškov in prihodkov na projektu (po želji).
 • Skupinsko delo z izmenjavo komentarjev, itd.

4PM je vaša rešitev!

4PM omogoča strukturirano vodenje evropskih in nacionalnih sofinanciranih projektov, poročanje in usklajevanje ekipe v projektnem duhu.

Jesenska akcija 2022 – preračun za vašo organizacijo s 20 uporabniki smo strnili v akcijski paket:

Sodelovanje

 

Besedilo, ki ga vključite v pripravo prijave projekta, opis organizacije projekta in načina vodenja projekta:

Vodenje projekta in skupinsko delo bomo podprli s spletno informacijsko podporo. Tako bomo poenostavili in standardizirali administracijo, poročanje, izdelavo izročkov, spremljanje finančne izvedbe ter časovnic. Pri izbiri orodja sledimo ciljem, opisanim v nadaljevanju.

Mednarodni projektni konzorcij potrebuje enotno platformo, ki bo neodvisna od jezikovnih in kulturnih razlik. Izbrano orodje bo osrednja komunikacijska točka za projektno ekipo. Podpirati mora večjezično in sledljivo komunikacijo ter sodelovanje; hkrati mora omogočati varno hrambo in izmenjavo projektnih dokumentov. 

Izbrali bomo rešitev, ki bo celovito podpirala vodenje projektov: od načrtovanja, spremljanja izvedbe, dnevne komunikacije in izmenjave dokumentov, do poročanja, revidiranja in arhiviranja.

Podpirati mora izvajanje načrtovanih projektnih aktivnosti (gantogram po delovnih sklopih in aktivnostih), spremljanje kazalnikov; podpirati mora skupinsko delo z izmenjavo komentarjev, dokumentov (izdelava in pregledovanje) in selektivno obveščanje ekipe/uporabnikov s pomočjo seznamov; sprotno spremljanje projektnih financ (stroški in prihodki). Omogočati mora urejenost projektne dokumentacije v mapah, varno hrambo in izmenjavo povezav do dokumentov; podpirati mora revidiranje verzij (kdo, kdaj, kaj, dodajanje metapodatkov in komentarjev na verzijo dokumenta), nadzor nad prenosi (dostopi) in revizijsko sled pri dokumentih in spremembah projekta.

Uporabniške pravice morajo omogočati različne tipe uporabnikov, s čimer bo podprta tudi organizacijska struktura projekta (vodstvo, ekipa); celovit vpogled za vodilnega partnerja, partnerji omejen dostop do svojega dela; selektivno urejanje pravic za branje/vpogled, dodajanje, spreminjanje ali brisanje ter poljubne kombinacije navedenega.

Funkcionalnosti podpirajo tudi:

 • Hitro in zanesljivo izdelavo časovnic za ekipo in enostavno tiskanje.
 • Natančne izračune stroškov zaposlenih po navodilih OU.
 • Visoko varnost (SSL) in zasebnost (uporabniška imena in gesla).
 • Možnost prilagoditev in integracij.

Po pregledu tržišča smo izbrali orodje 4PM, ki v celoti ustreza našim potrebam in se je v zadnjih letih uveljavil tako v Sloveniji kot širše v EU. Poleg zanesljivega delovanja in bogatih izkušenj snovalcev nas je pritegnila tudi dodelanost, intuitiven uporabniški vmesnik v več jezikovnih variantah (SL, EN, IT, HR) in on-line uporabniška podpora. Tudi cena je v primerjavi s konkurenco bistveno nižja in nam omogoča  izbiro med nakupom licence in najemom celovite storitve po modelu SaaS.

Paket 4PM Interreg za Vodilnega partnerja, ki vključuje licence celotnega konzorcija:

Skupni strošek za  1 projekt (EU konzorcij), za obdobje 3 let

Cena brez DDV

14.000 €

 30 %

Končna cena brez DDV s popustom

9.800 €

 

Skupni strošek za 1 projekt (EU konzorcij), za obdobje 3 let: 14.000 € zdaj s kratkoročno posebno ponudbo do 15. marca 2019 do – 30 %  = 9.800 €

Cena paketa vključuje:

 • Do 18 uporabnikov glavnega partnerja.
 • Do 6 partnerjev.
 • Dodatna 2 GB prostora na serverju.
 • 2 leti arhiviranja podatkov tudi po zaključku projekta.
 • 10 ur brezplačne spletne podpore.
 • Delavnica za vzpostavitev 4PM (vnos projekta, uporabnikov, članov ekipe, določitev uporabniških pravic, usposabljanje administratorja).
 • Možnost brezobrestnega posojila do 24 mesecev.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice