LAS - lokalne akcijske skupine

Vodilni partnerji lokalnih akcijskih skupin LAS morate za uspešno pridobivanje sredstev v programu LEADER / CLLD izvajati in spremljati projekte, mejnike, dokumente, zahtevke za izplačila, plačila in revizije.

4PM je skupna komunikacijska in združevalna točka vseh partnerjev LAS, pomeni transparentnost in boljšo učinkovitost. Je odlično orodje za podporo Lokalnim akcijskim skupinam in projektom, ki jih izvajate.

4PM združuje in spodbuja lokalne akterje pri izvajanju skupnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti in razpoznavnosti kraja.

 

 

S 4PM pridobite:

Vodilni partnerji LAS orodje za:

Koordinacijo Operacij sodelovanja LAS:

 • prostor za urejeno komunikacijo v ekipi (varno, dostopno, kopije sporočil v e-poštni predal),
 • varen prostor za izmenjavo dokumentov,
 • večjezična aplikacija, ki podpira tudi mednarodne skupine (slovenski, angleški, italijanski, hrvaški in španski jezik),
 • podatki so urejeni in pripravljeni za poročanje (možnost izvoza v Excel),
 • hiter pregled nad projekti LAS v pripravi in v izvedbi, po razpisih,
 • možnost brezplačnega dostopa (dostop gost) do dokumentnega sistema za partnerje in druge člane LAS,
 • sodelavci imajo orodje za skupinsko delo, izmenjavo dokumentov in poročanje o delu.

Potrebujete dodatne argumente? Bogate izkušnje Arcturja pri izvajanju sofinanciranih projektov dopolnjujejo reference uporabnikov 4PM: čezmejno sodelovanje, EU in nacionalni projekti… Uporabljajo ga na Nacionalnem institutu za javno zdravje, Zavod RS za zaposlovanje, ljudske univerze, razvojni centri in mnoge druge uspešne organizacije.

OPIS POSTAVKE

CENA

Najem 4PM

Vključuje:

 • najem licence (standard),
 • gostovanje, vzdrževanje (vedno zadnja verzija aplikacije),
 • spletna aplikacija (ni potrebno instalacij),
 • brezplačni dostopi »gost« do dokumentnega sistema,
 • do 5 GB prostora na strežniku.

15,00 €

na uporabnika/ na mesec

4PM ZAGON

Usposabljanje in pomoč pri začetnem vnosu podatkov v 4PM (na zahtevo).

400 €

Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice