LAS - lokalne akcijske skupine

Vodilni partnerji lokalnih akcijskih skupin LAS morate za uspešno pridobivanje sredstev v programu LEADER / CLLD izvajati in spremljati projekte, mejnike, dokumente, zahtevke za izplačila, plačila in revizije.

4PM je skupna komunikacijska in združevalna točka vseh partnerjev LAS, pomeni transparentnost in boljšo učinkovitost. Je odlično orodje za podporo Lokalnim akcijskim skupinam in projektom, ki jih izvajate.

4PM združuje in spodbuja lokalne akterje pri izvajanju skupnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti in razpoznavnosti kraja.

 

 

S 4PM pridobite:

Vodilni partnerji LAS orodje za:

 

Koordinacijo Operacij sodelovanja LAS:

  • prostor za urejeno komunikacijo v ekipi (varno, dostopno, kopije sporočil v e-poštni predal),
  • varen prostor za izmenjavo dokumentov,
  • večjezična aplikacija, ki podpira tudi mednarodne skupine (slovenski, angleški, italijanski, hrvaški),
  • podatki so urejeni in pripravljeni za poročanje (možnost izvoza v Excel),
  • hiter pregled nad projekti LAS v pripravi in v izvedbi, po razpisih,
  • možnost brezplačnega dostopa (dostop gost) do dokumentnega sistema za partnerje in druge člane LAS,
  • sodelavci imajo orodje za skupinsko delo, izmenjavo dokumentov in poročanje o delu.

 

Potrebujete dodatne argumente? Bogate izkušnje Arcturja pri izvajanju sofinanciranih projektov dopolnjujejo reference uporabnikov 4PM: čezmejno sodelovanje, EU in nacionalni projekti… Uporabljajo ga na Nacionalnem institutu za javno zdravje, ljudske univerze, razvojni centri in agencije in mnoge druge uspešne organizacije.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice