Raziskovalno-razvojni projekti

Vodenje različnih razvojno raziskovalnih projektov
Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6) JR RRP2
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 JR RRI2
Projekti Obzorje 2020...

Kaj je 4PM?

4PM je orodje, ki pomaga pri zagotavljanju stroškovne učinkovitosti in racionalnosti porabe sredstev na projektu.

Vodenje projekta: terminski načrt, finančni načrt, spremljanje izvedbe

Poročanje za projekt (časovnice, finančna poročila)

Koordinacija in organizacija projektne ekipe, razdelitev odgovornosti med partnerji

Urejena in varna izmenjava projektne dokumentacije

Urejeni in sledljivi komunikaciji

4PM je prilagojen za vodenje EU razpisov in razvojnih projektov.

Zahtevajte predstavitev .

4PM pomaga:

Med izvedbo RR projekta boste natančno spremljali stroške osebja (raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci, primerjava plana in realizacije ur, izdelava predpisanih časovnic in poročil) in druge stroške, po partnerjih in nalogah.

Priprava zahtevkov za izplačilo bo hitra in učinkovita.

4PM omogoča ažuren vpogled v izvedbo projekta, hitro odkrivanje morebitnih tveganj, sledenje spremembam in učinkovito reševanje morebitnih konfliktov in problemov.

Vključuje tudi integriran dokumentni sistem (dostopnost, skupinsko delo na dokumentih, arhiv dokumentov) in podporo za sodelovanje projektne ekipe.

Pravočasno poskrbite, da bo vaš razvojni projekt uspešen. Pokažite sofinancerjem, lastnikom in vodstvu, da odgovorno ravnate s sredstvi.

Kakšen je strošek najema 4PM za RR projekt?

12,00 € na člana projektne ekipe na mesec.

Primer izračuna: Projektno ekipo sestavlja 10 oseb, projekt traja 24 mesecev = skupni strošek 2.880 €.

Klikni za brezplačen preizkus 4PM

Pokličite nas in se dogovorite za ponudbo 041 400 967 ().

Več o vodenju razvojnih projektov

Ali lahko v programu vodimo tudi druge projekte podjetja?

Seveda, licenco 4PM lahko kadarkoli razširite tudi za uporabo na drugih projektih. Več informacij na ali telefon 041 400 967.

Kako lahko podpremo procese vodenja RRI projektov?

4PM podpira procese vodenja za uspešno izvedbo RR projektov.

4PM podpira razvejane večnivojske organizacijske strukture. Tako za vodenje konzorcijev (partnerstev) kot za vodenje projekta znotraj ene organizacije.

V 4PM vnesete izvedbeni načrt RR projekta. Celovito, z jasnim pregledom nad odgovornostmi (po partnerjih/osebah), rezultati in roki.

Načrt RR projekta v 4PM podpira:

  • vrhunsko izvedbo upravljanja s kadri (zasedenost),
  • časom,
  • sredstvi in rezultati,
  • redno spremljanje in evalvacija izvedbe projekta,
  • tveganja in spremembe so pod nazdozrom, ter
  • učinkovito razreševanje konfliktov in problemov. 

Realnost in izvedljivost terminskega načrta RR projekta

Terminski načrt izvedbe projekta (gantogram) je pregleden: vsebuje aktivnosti, mejnike, rezultate in projektne cilje.

Načrt Interreg Projekta v 4PM

Izvedba finančnega načrta RR projekta  

4PM vključuje finančni načrt po vrstah stroškov in po konzorcijskih partnerjih, povezan z aktivnostmi, rezultati in cilji.

Spremljajte:

  • načrtujete obseg ur raziskovalcev in strokovnih/tehničnih sodelavcev;
  • spremljate opravljene ure in povezane stroške dela (po standardnem strošku na enoto);
  • imejte pod nadzorom obseg stroškov za zunanje izvajalce.

4PM vključuje predpisane obrazce za poročanje o porabljenem času...

Finančna izkaznica  

Finančni pregled

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice