EU projekti - partnerstvo

Učinkovito črpanje sredstev in uspešna partnerstva.
Od načrta, organizacije, financ, skupinskega dela in dokumentov.

Za vodenje EU projekta, koordinacijo in skupinsko delo.

Lažje spremljanje, komuniciranje, poročanje in administracija, izdelavo izročkov, nadzor nad financami ter izdelavo časovnic.

Načrt in realizacija

4PM podpira izvajanje projektnih aktivnosti na različnih nivojih:

 • skupinsko delo podpirata izmenjava komentarjev na nalogah z modulom za obveščanje po e-pošti.
 • 4PM vključuje dokumentni sistem, ki omogoča urejenost dokumentov v mapah, varno hrambo in izmenjavo povezav; revidiranje dokumentov in izročkov (kdo, kaj), nadzor nad prenosi, podprli zagotavljanje kakovosti ter revizijsko sled.
 • Spremljanje projektnih financ je ažurno (stroški, prihodki) invključuje
 • prilagodljive funkcionalnosti za poročanje znotraj konzorcija in izven. 

Organizacija projektnega konzorcija

Vodilni partner ima celovit vpogled v projektno organizacijo, načrt projekta in realizacijo. Projektni partnerji skrbijo za upravljanje s svojim delom na projektu.

Enostavno upravljanje s pravicami dostopa do posameznih delov, ne glede na lokacijo uporabnikov. Urejeni podatki olajšajo interno komunikacijo v konzorciju.

4PM je odličen za vodenje celega projekta, saj lahko uporabo omogočite tudi vašim projektnim partnejrem. Lahko pa ga uporabite samo za vaš del projekta, ne glede na to, ali ste partner, ali vodilni partner.

Finančno vodenje EU projektnega partnerstva

4PM poskrbi, da so projeknte finance urejene, ažurne in usklajene s poročanjem. Nastavitve aplikacije omogočajo, da ima VODILNI PARTNER celovit vpogled v finančno realizacijo projekta, PROJEKTNI PARTNERJI pa samo svoj del finačnega plana in realizacije (vpogled, možnost urejanja, možnost zaklepanja vpisov).

Natančno določena pravila sofinanciranja, ki so vgrajena v 4PM, omogočajo tudi natančno spremljanje porabe sredstev glede na plan, sofinancirana sredstva, lastno udeležbo, natančne izračune pavšalni stroškov.

Posebno pozornost posvečamo stroškom dela, ki so izračunani iz urnih postavk članov ekipe in vedno usklajeni s poročili o opravljenem delu (npr. mesečna časovnica). Vodstvo projekta ima vpogled samo v kumulativne vrednosti (torej ne more izračunati vrednosti urne postavke posameznika, če nima ustrezno urejenih pravic).

Komunikacija in izmenjava dokumentov

Mednarodni projektni konzorcij potrebujejo enotno komunikacijsko platformo, neodvisno od jezikovnih in kulturnih razlik, ki omogoča varno hrambo in izmenjavo projektnih dokumentov.  

Celovita platforma:

 • večnivojsko poročanje o napredku projekta, interno in eksterno
 • skupinsko delo z izmenjavo komentarjev pri pripravi rezultatov, izročkov in poročil,
 • integracija z e-poštnim obveščanjem,
 • varno dokumentno središče - hramba in izmenjava dokumentov (24/7),
 • Varna hramba dokumentov in podatkov do 5 let po koncu projekta.

Poročanje

Vsak podatek (ura, strošek, ocena realizacije, sprememba plana), ki ga uporabniki vnesejo 4PM, sistem poveže v različna poročila (npr. izvoz predpisanih časovnic, z natančno določeno vsbino in obliko) in analize. Priprava poročil je res hitra in enostavna.

Funkcionalnosti podpirajo tudi:

 • Hitro in zanesljivo izdelavo časovnic za ekipo in enostavno tiskanje.
 • Natančne izračune stroškov zaposlenih po navodilih OU.
 • Visoko varnost (SSL) in zasebnost (uporabniška imena in gesla).
 • Možnost prilagoditev in integracij.

Primeri dobrih praks, ki jim pomaga tudi 4PM:

 • Projekt "GEP: Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih" 
 • Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
 • Projekt iCON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo
 • KC CLASS - CLoud Assisted ServiceS (Storitve podprte z računalništvom v oblaku)
 • Kompetenčni center »Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev«
 • Fortissimo – Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling (FP7)
 • Projekti Obzorje 2020, ESS
 • Projekti Interreg
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice