Vodje projektov

Imejte usklajene cilje projekta, znotraj časovnih in stroškovnih okvirjev, motivirano ekipo ter zadovoljenega naročnika.

vodja projektov1

Dinamično načrtovanje

4PM pomeni desno roko projektnega vodje, saj ponuja na razpolago vso infrastrukturo za učinkovito časovno, kadrovsko in finančno načrtovanje, ki ga prilagaja trenutnim razmeram.

Spremljanje izvedbe projektov

Projektni vodja vsak trenutek ve, kako potekajo naloge, koliko nalog je končanih in kakšna je stroškovna pokritost, dokumentacija urejena. Obvladovanje tveganj je lažje, reakcije ob kritičnih točkah pa takojšnje.

Optimalna razporeditev virov

4PM omogoča vpogled v stanje zasedenosti kadrovskih virov na projektih. Optimalna razporeditev virov pomeni nemotno izvedbo projekta in maksimalno učinkovitost v pozitivnem okolju.

Sodelovanje

Spremljanje izvedbe projektov pomeni spodbujanje sodelovanja, izmenjave informacij, komunikacijo in motivacijo ekipe. 4PM je odlično okolje za interakcijo s posamezniki in ekipo, hkrati omogoča vpogled v informacije in komentarje na projektu.

Poročanje

Za vse, ki morajo poročati o projektu različnim, zunanjim organizacijam ali komisijam, je 4PM neprecenljivo orodje. Poročila po meri zagotavljajo enostaven prenos podatkov v obrazce in s tem lažjo in hitrejšo pripravo poročil.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice