Vodstvo

Celovit vpogled v projekte in sodelavce. Za boljše strateške odločitve.
Prava kombinacija sodobne tehnologije in organizacijske kulture.

Pregled projektnega portfelja

4PM poskrbi za transparenten izbor pravih informacij o izvedbi projektov in jih pripravi za lažje poslovne odločitve.

Pregled projektov

4PM je projektom prijazno digitalno okolje

  • projekti od ideje, razvoja do predaje naročnikom
  • motivirane ekipe (pregled nad zasedenostjo in zadolžitvami)
  • projektne finance so pod nadzorom - pregled nad finančno uspešnostjo projekta
  • roki pregledni in usklajeni
  • dokumenti urejeni in dostopni
  • podatki dostopni v realnem času

Spremljanje in usmerjanje fokusa k strateškim ciljem

Lokacijsko razpršene in kulturno različne projektne skupine delujejo učinkovito z dobro podporo. Koordiniranje, delegiranje in agilnost so pri tem ključni izzivi.

4PM je skupna platforma, ki podpira:

  • vodstveno-koordinacijske aktivnosti (informacije v realnem času, zmanjšana tveganja)
  • pregled nad zasedenostjo (optimizacija virov)
  • transparentno projektno komunikacijo (boljši pretok informacij).

Vodstvo sodeluje v procesu in usmerja podporo tja, kamor je to najbolj potrebno, da bodo projekti prispevali k strateškim ciljem.

Ocenjevanje statusa in uspešnosti projektov

Z vgrajenimi moduli za poročanje je 4PM odličen pripomoček. Urejeni podatki omogočajo vodilnim analitičen vpogled na projekte in njihovo uspešnost. Pomaga pravočasno zaznavati kritične točke in prilagajanje aktivnosti, da projekt doseže zastavljene cilje.

Zasedenost ekipe

 

Integracije z drugimi sistemi

Ažurne informacije iz drugih IT sistemov (npr. računovodski programi, kadrovske evidence, registracija delovnega časa) so vedno urejene in tako vodstvu izboljšajo odločanje ter vpogled na projekte, ekipo in podjetje.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice