Rešitev za ...

Vodstvo
Celovit vpogled v projekte in sodelavce. Za boljše strateške odločitve.
Prava kombinacija sodobne tehnologije in organizacijske kulture.več
EU projekti - partnerstvo
Učinkovito črpanje sredstev in uspešna partnerstva.
Od načrta, organizacije, financ, skupinskega dela in dokumentov.

Za vodenje EU projekta, koordinacijo in skupinsko delo.

Lažje spremljanje, komuniciranje, poročanje in administracija, izdelavo izročkov, nadzor nad financami ter izdelavo časovnic. več
Vodje projektov
usklajeni cilji projekta, časovnimi in stroškovnimi okviri, motivirana ekipa ter zadovoljen naročnikveč
Projektna pisarna
Centralen pogled na projekte in sodelavce.več
Projektna ekipa & sodelavci
Veter v jadra zmagovalne ekipe.
4PM = skupna platforma za učinkovito sodelovanje.več
Raziskovalno-razvojni projekti
Vodenje različnih razvojno raziskovalnih projektov
Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6) JR RRP2
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 JR RRI2
Projekti Obzorje 2020...
več
LAS - lokalne akcijske skupine
Vodilni partnerji lokalnih akcijskih skupin LAS morate za uspešno pridobivanje sredstev v programu LEADER / CLLD izvajati in spremljati projekte, mejnike, dokumente, zahtevke za izplačila, plačila in revizije.

4PM je skupna komunikacijska in združevalna točka vseh partnerjev LAS, pomeni transparentnost in boljšo učinkovitost. Je odlično orodje za podporo Lokalnim akcijskim skupinam in projektom, ki jih izvajate.

4PM združuje in spodbuja lokalne akterje pri izvajanju skupnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti in razpoznavnosti kraja.
več
Interreg projekti
več
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice