Knjižnice

(Vaš) Izziv

  • Kako dokazovati uspešnost knjižnice in pri vpeljavi nenehnih sprememb ohraniti pravo mero učinkovitosti in zadovoljstva?

4PM Rešitev

  • Z dobro organizacijo dela, fleksibilnostjo, učinkovito komunikacijo. Z orodjem, ki optimizira kakovost dela.

Kaj omogoča 4PM?

  • Sistematično načrtovanje, pripravo in sledenje delu: boljša organiziranost v knjižnici, matičnih enotah in podružnicah, lažje odločanje.
  • Jasno določanje odgovornosti, boljšo kakovost dela.
  • Lažje načrtovanje učinkovite porabe sredstev in razporejanja ljudi.
  • Pregledno spremljanje poteka dela zaposlenih in zunanjih izvajalcev, posameznega ali več projektov. Časovnice, načrtovanje zasedenosti virov, analize opravljenega dela.
  • Pretočno in hitro komunikacijo znotraj zaposlenih in sodelujočih na posameznih projektih.
  • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni dokumentaciji. Arhiviranje in različni nivoji dostopa.
  • Celovito finančno in časovno spremljanje projekta, kar omogoča višjo učinkovitost in manj stresa: izboljšanje črpanja sredstev na sofinanciranih projektih.
  • Sodobno vodenje več vrst projektov knjižnic ( prireditev, projektov, programov) : tržnih, internih, razvojno raziskovalnih, evropskih in drugih.

Poleg naštetega s 4PM odkljukajte še preostale rešitve na izzive projektnega vodenja, ki jih nenehno nadgrajujemo in razvijamo v skladu z vašimi potrebami:
Funkcionalnosti 4PM za knjižnice

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice