Občine

(Vaši) Izzivi:

 • Kako se znajti med uresničevanjem proračuna in omejenimi sredstvi? 
 • Kako zagotavljati pregled nad izvajanjem sklepov, investicij, postopkov?
 • Kako spodbujati učinkovitost posameznikov pri vedno novih nalogah?
 • Kako zagotavljati vpogled v izvedbo projektov?

4PM za občine

 • Občinski projekti na enem mestu:
  • priprava proračuna,
  • seje občinskega sveta,
  • investicijski in infrastrukturni projekti,
  • Občinski prostorski načrt,
  • razvojni projekti,
  • razpisi in tudi
  • EU projekti
 • Boljši vpogled v pripravo in izvedbo projektov - finančo stanje in opravljene naloge
 • Pregled nad delom: zadolžitve, roki in postopki
 • Usklajevanje in transparentna komunikacija
 • Racionalna razporeditev delovnih nalog – prepletanje rednega dela in projektnih zadolžitev.
 • Podpora projektnemu načinu dela: naloge imajo namen, vsebino, rok in – soodvisnost med sodelavci: strokovni sodelavci, vodje projektov, svetniki

Občinski projekti

Projekti pomenijo več administracije, saj je treba porabo sredstev in opravljeno delo natančno beležiti – 4PM poskrbi, da so podatki pravilno obdelani, povezani med sabo in pripravljeni za poročanje. Z minimalno administracijo.

Vodenje (investicijskih) projektov v občini

Usmerite fokus od izzivov k rešitvam in se pobliže spoznajte s 4PM!

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice