EU Sofinancirani projekti

(Vaš) izziv:

 • Kako združiti vrhunske ekipe strokovnjakov iz različnih okolij, ki sodelujejo na EU projektih, na razpršenih lokacijah, v mednarodnem okolju in pri tem ohraniti red ter učinkovitost?
 • Kako vzpostaviti učinkovito sodelovanje razpršenih ekip?
 • Kako skrajšati čas za administracijo projekov?

4PM rešitev:

 • združuje, vzpostavi preglednost in učinkovitost, podpira organiziranost in hkrati pušča kreativno svobodo .
 • Dobro projektno vodenje, spremljanje dela in učinkovita izmenjava informacij.

4PM za EU sofinancirane projekte

 • Za koordinacijo projektnega partnerstva ali
 • Za vodenje samo vašega dela projekta.
 • Za vodenje različnih EU projektov na enem mestu.
 • Priprava in izvedba projekta glede na prijavo.
 • Pregledno spremljanje poteka in dela (effort) članov projektne ekipe po nalogah - vpogled v stanje po urah in stroških.
 • Hitro in transparentno komunikacijo v skupini, ne glede na lokacijo ali jezik.
 • Skupinsko delo in sodelovanje: e-pošta za obveščanje skupin uporabnikov.
 • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni dokumentaciji. Arhiviranje in različni nivoji dostopa, varnost.
 • Finančno spremljanje realizacije na projektu - upravičeni stroški in opravljeno delo (poudarek na stroških dela).
 • Enostavno poročanje: časovnice, opravljeno delo, izročki... - višja učinkovitost in manj stresa.
 • Različni izračuni urnih postavk - mesečna, letna, fiksna urna postavka.
 • Skupinsko delo s transparentno, sledljivo komunikacijo in enostavno izmenjavo dokumentov.
 • Manj napak, boljša kakovost dela in večja učinkovitost ekipe
 • Partnerski način vodenja projekta: zagotovljen način intime podatkov posamezne organizacije, možnost omejenega vpogleda v podatke.
 • V primeru revizij so podatki zbrani, urejeni in pripravljeni za pregled.
 • Jasno določene odgovornosti in vloge na projektu.
 • Najvišja raven varnosti.
 • Večjezičnost.

Za velike konzorcije in/ali majhne ekipe.

interreg Obzorje 2020

 

* INTERREGI

* Norveški finančni mehanizem

* EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)

* ČEZMEJNO SODELOVANJE  

* NACIONALNI PROGRAMI (ARRS)

* FP7 - EU Financial framework 7, KOMPETENČNI CENTRI, CENTRI ODLIČNOSTI

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice