Državna & javna uprava

(Vaš) Izziv:

 • Kako z manj narediti več in uresničiti cilje?
 • Kako nadzirati porabo proračunskega denarja in uvajati spremembe?


4PM rešitev

 • Z zavezo organizirani kulturi projektnega vodenja.
 • Z dobro organizacijo in odgovorno ekipo, osredotočenostjo na projektne cilje, urejeno dokumentacijo. Učinkovito in dobro informacijsko podprto.

Učinkovita poraba javnega denarja

 • Sistematično načrtovanje, pripravo in sledenje projekta - lažji nadzor izvedbe investicij in pregled različnih projektov in virov.
 • Enostavno določanje odgovornosti med sodelavci.
 • Spremljanje izvedbe delovnih nalog ter dela sodelavcev (različni upravni postopki, javna naročila).
 • Hitra komunikacija med zaposlenimi, različnimi oddelki, občinskim svetom, podizvajalci in ostalimi sodelujočimi.
 • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni dokumentaciji. Izmenjavo in arhiviranje vseh vrst dokumentov - od javnih naročil, ponudb, zakonskih obvestil, pogodb, ki jih potrebujemo za pripravo različnih poročil o projektih.
 • Sodobno ter učinkovito vodenje različnih projektov: interni, proračunski, investicije, sodelovanje na EU razpisih in drugih.
 • Finančno spremljanje pomeni dober nadzor nad racionalno porabo proračunskega denarja: načrtovanje in realizacija na enem mestu, načrtovanje denarnega toka.

Občinski projekti Vodenje (investicijskih) projektov v občini Enotni občinski informacijski projektni informacijski sistem

V 4PM so na enem mestu zbrani ključni podatki o projektih in sodelavcih. Spremljanje dela zaposlenih pripomore k boljši učinkovitosti, bolj kakovostnim storitvam in večjemu zadovoljstvu. Standardizirani in urejeni podatki o projektih olajšajo odločanje in pripravo projektnih poročil.

Omogočite tudi organizacijam (zavodi, javna podjetja) v vašem okolju projektni informacijski sistem.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice