Marketing

(Vaš) Izziv

 • Kako v 'multiprojektnem vsakdanu' rešiti največjo težavo, ko v kupu informacij vedno nekaj iščemo in se ne ve, kdo je za kaj odgovoren in kdaj mora kaj narediti.
 • Kako na enem mestu zdužiti različne posameznike in jih podpreti v skupinskem delu?
 • Kako zagotoviti, da bodo računi izdani in projekti urejeni?
 • Nepreglednost lahko stranko odvrne od podpisa pogodbe, nam pa skrajša čas, ki ga potrebujemo za kreativno delo.

4PM Rešitev

 • Točno definiranje način dela, kako so naloge odvisne druga od druge, kdaj se kakšna prične in kdaj konča, kdo je za katero odgovoren.
 • Kreativno, organizirano in projektno pregledno.
 • Manjši stroški poslovanja in manj stresa za zaposlene. 4PM.

Projekti = stičišče različnih = 4PM

 • Učinkovito koordinacijo in razdeljevanje nalog
 • Spremljanje od naročila do izvedbe.
 • Pregledno vodenje in transparentna komunikacija v ekipi, z zunanjimi izvajalci, naročniki
 • Vključenost naročnika v sistem podpira sodelovanje in hitrejšo odzivnost.
 • Shranjevanje, izmenjavo in iskanje po projektni dokumentaciji, pregled potrjenih konceptov.
 • Finančno spremljanje projekta: stroški, prihodki, denarni tok.
 • Sodobno vodenje več vrst projektov: tržnih, internih in drugih.
 • Isto orodje za vse: za vodje projektov, oblikovalce, tekstopisce, scenariste, naročnike, podizvajalce in tajnice...

Poleg naštetega s 4PM odkljukajte še preostale rešitve na izzive projektnega vodenja, ki jih nenehno nadgrajujemo in razvijamo v skladu z vašimi potrebami:

Funkcionalnosti 4PM za marketinške & oblikovalske agencije

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice