Projektanti, arhitekti, inženirji in gradbeniki

 

 

 

 

Kaj si želite?

  • Dobro splaniran projekt in sledenje realizaciji projekta po fazah.
  • Jasno sliko finančnega stanja projekta (planirani in realizirani stroški, stroški dela in prihodki).
    • Avtomatiziran preračun stroškov dela.
  • Razporeditev odgovornosti in nalog ter spremljanje njihove izvedbe. 
  • Spremljanje realiziranih ur in pregled nad evidenco dela zaposlenih in podizvajalcev. 
  • Varno hrambo in izmenjavo projektne in tehnične dokumentacije.
  • Učinkovito koordinacijo med projektanti, izvajalci, investitorji in ostalimi sodelujočimi na projektu ter zabeleženo komunikacijo o aktivnostih ter projektu.
  • Sledenje spremembam na projektu (podaljšanje rokov, dopolnitve, aneksi). 
  • Vedno ažuren vpogled v podatke o urah, stroških in prihodkih na projektu podprejo sprejemanje odločitev.

 

4PM je vaša rešitev!

4PM omogoča strukturirano vodenje več vrst projektov: inženirskih, tržnih, internih, investicijskih in drugih, usklajevanje ekipe v projektnem duhu in sodobno informacijsko podporo za skupinsko delo ter finančno realizacijo.

 

Jesenska akcija 2022 - preračun za 20 uporabnikov smo strnili v dva akcijska paketa: 

paket a in b

Usmerite fokus od izzivov k rešitvam in svoje projekte vodite digitalno. Še danes se pobliže spoznajte s 4PM!

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice