Arhitekti & projektiva & inženiring

(Vaši) Izzivi:

 • Kako sledite spremembam na projektu? Ali po dveh letih trajanja projekta še veste, zakaj ste v nekem trenutku sprejeli odločitev?
 • Imate veliko podizvajalcev in težko sledite njihovemu delu? Kako komunicirate s podizvajalci? Kako si izmenjujete dokumente?
 • Kako delajo vaši sodelavci? Ali rabijo čas za prave naloge?
 • Ali imate pred sabo jasno sliko o finančnem stanju projekta, nad plačili in stroški?
 • Kako rešiti nasprotja med predpisi, omejitvami projekta na eni ter potrebami in pričakovanji naročnika na drugi strani?

4PM rešitev

Dobro vodenje ekipe v projektnem duhu in sodobna informacijska podpora za skupinsko delo.

Projektno delo v središču

Enostavno načrtovanje dela v ekipi, spremljanje izvedbe in dela ekipe.

 • Razporejanje nalog, spremljanje statusa, izvedbe in zaključevanje nalog
 • Sledljiva in hitra komunikacija v ekipi, z zunanjimi sodelavci.
 • Urejena in varna hramba, izmenjava projektne in tehnične dokumentacije.
 • Finančno spremljanje projekta. Vedno ažuren vpogled na stroške in prihodke projekta.
 • Učinkovita koordinacija med projektanti, izvajalci, investitorji in ostalimi sodelujočimi na projektu.
 • Sodobno vodenje več vrst projektov: inženirskih, tržnih, internih, investicijskih in drugih.

Funkcionalnosti 4PM za arhitekte

Usmerite fokus od izzivov k rešitvam, pustite za sabo tradicionalno vodenje projektov še danes in se pobliže spoznajte s 4PM!

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice