Arhitekti, projektanti, inženirji in gradbeniki

Izzivi s katerimi se spopadate:

 • Jasna slika o finančnem stanju projekta (plan vs. realizacija stroškov, prihodki)
 • Sprejemanje odločitev brez finančne analize projekta je loterija
 • Sledenje spremembam na projektu (podaljšanje rokov, dopolnitve in aneksi) 
 • Komunikacija z vsemi deležniki na projektu sodelaci ali podizvajalci
 • Hramba in izmenjava dokumentov ter komunikacija z vsemi deležniki na projektu
 • Spremljanje realiziranih ur in pregled nad evidenco dela

Kako rešiti nasprotja med predpisi, omejitvami projekta na eni ter potrebami in pričakovanji naročnika na drugi strani?

4PM je vaša rešitev

4PM omogoča strukturirano vodenje ekipe v projektnem duhu in sodobno informacijsko podporo za skupinsko delo ter finančno realizacijo. 

Projektno delo v središču

Enostavno načrtovanje dela v ekipi, spremljanje izvedbe in dela ekipe.

 • Razporejanje nalog, spremljanje statusa, izvedbe in zaključevanja nalog.
 • Sledljiva in hitra komunikacija v ekipi in z zunanjimi sodelavci.
 • Urejena in varna hramba, izmenjava projektne in tehnične dokumentacije.
 • Finančno spremljanje projekta. Vedno ažuren vpogled na stroške in prihodke projekta.
  • Avtomatiziran preračun stroškov dela.
  • Možna integracija faktur z zunanjim računovodskim sistemom.
 • Učinkovita koordinacija med projektanti, izvajalci, investitorji in ostalimi sodelujočimi na projektu.
 • Sodobno vodenje več vrst projektov: inženirskih, tržnih, internih, investicijskih in drugih.

                     Funkcionalnosti 4PM za arhitekte

Usmerite fokus od izzivov k rešitvam, pustite za sabo tradicionalno vodenje projektov in se še danes pobliže spoznajte s 4PM!

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice