Razvojna agencija Rod, Ajdovščina in projekt ICON

RRA ROD logo
David Bratož, direktor RA Rod in vodja projekta iCON

Vodenje čezmejnega strateškega projekta (ITA-SLO) je zelo zahtevna naloga. Uspešna izvedba projekta zahteva komunikacijo in koordinacijo med partnerji, ki imajo različne izkušnje pri vodenju in izvajanju projektov. Partnerji se ukvarjajo še z neskončno birokratsko in administrativno dokumentacijo. Poleg poročanja in spremljanja projekta iCON smo na istem mestu rešili tudi izmenjavo obsežne projektne dokumentacije. 4PM je postal nepogrešljivo orodje. Vse omenjene skrbi, ki smo jih imeli na začetku projekta, so izginile z uvedbo informacijske podpore s 4PM.

ICON
Mag. Andreja Vister, projektna pisarna iCON

Z uvedbo 4PM smo poenotili poročanje vseh partnerjev v konzorciju, enostavno določili odgovornosti ter olajšali nadzor nad delovanjem partnerjev. Hkrati smo poenostavili skupinsko delo in koordinacijo dislociranih partnerjev, v Sloveniji in v Italiji. Tako lahko pomagamo drugim partnerjem pri sledenju financ in pripravi različnih poročil ter pravočasno ukrepamo v primeru odstopanj od finančnih planov in imamo popoln nadzor nad spremembami.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice