Korekcija nadur

Če imate vklopljen modul nadure in vodite nadure na avtomatski način, potem imate možnost korigiranja nadur na mesečni ravni.

Pregled in korekcijo nadur delamo v zavihku UDELEŽENCI/OSEBE/NADURE:

korekcija nadur 1-1

 

Za urejanje nadur (v primeru izbrisa, izplačila, itd.) izberete najprej mesec korekcije, nato izberete ikono SVINČNIKA ob imenu osebe, za katero urejate stanje nadur:

korekcija nadur 2-2

Osebi želimo odšteti nadure, saj so bile izplačane, to naredimo tako, da v polje zapišemo »minus« 2 h in kliknemo ENTER. Zapišite še opombo, zakaj je prišlo do korekcije in ponovno kliknite ENETER:

korekcija nadur 3

 

 

Po korekciji preverimo ali se stanje ur ujema. V naslednji mesec, se bo preneslo le toliko nadur, kolikor jih je po korekciji ostalo v stolpcu »stanje nadur na koncu meseca«. Nadure se izračunavajo: »začetno stanje nadur« + »opravljene ure« - »korekcija nadur« = »stanje nadur na koncu meseca«

korekcija nadur 4-4

 

Opomba: začetno stanje nadur lahko urejamo v osebnih nastavitvah oseb v zavihku UDELEŽENCI/OSEBE/izberi osebo/NASTAVITVE/ ZAČETNO STANJE NADUR

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice