O komentarjih na nalogi in komuniciranju v ekipi

Kako komuniciramo v projektni ekipi?

Kaj naredim, če potrebujem dodatne informacije ali navodila za nalogo?

Kako pogledam, komu je bil poslan komentar po e-pošti?

Kako pripnem datoteko h komentarju na nalogo

Kako pošljem obvestilo o komentarju in povezavo do datoteke?

Kako komuniciramo v projektni ekipi?

S pomočjo komentarjev na nalogi ali projektu

 • Odpremo obrazec naloge
 • Dodamo komentar
 • Napišemo vsebino in
 • Obvestimo: izbiramo lahko posamezne prejemnike, ali vnaprej določene skupine uporabnikov (glede na vlogo, delovno skupino, organizacijo…)
  Komentar na nalogi - obveščanje

Kaj naredim, če potrebujem dodatne informacije ali navodila za nalogo?

 • klik na ime naloge,
 • dodam / vpišem komentar in
 • obvestim odgovorno osebo (npr. vodjo projekta) in shranim.
 • odgovorna oseba bo dobila kopijo obvestila po e-pošti, hkrati pa bo 4PM zabeležen tudi v 4PM.

Kako pogledam, komu je bil poslan komentar po e-pošti?

Klik na »prikaži spremembe stanj« - v modrem polju pod komentarjem se izpiše:

 • Kdo je poslal sporočilo (krepko)
 • Kdaj je bilo sporočilo poslano in
 • Komu je bilo sporočilo poslano.
  Seznam prejemnikov komentarja

Kako naložim datoteko v 4PM in pošljem obvestilo o datoteki sodelavcem

Najhitreje naložite datoteko h komentarju na nalogi:

Dodaj komentar – vpišete poljubno besedilo
Klik na ikono »priponka«:

Komentarji na nalogi s povezavo do dokumentov

Lahko NALOŽITE novo datoteko Ali POIŠČETE datoteko, ki je že v 4PM (uporabite filtre v obrazcu)
S klikom na zeleno kljukico potrdite vnos povezave do datoteke h komentarju – v polju se izpiše ID povezave:
vstavljanje povezave do dokumenta
Po potrebi lahko pošljete obvestilo sodelavcem na projektu ali nalogi.

Kako poiščem komentar na nalogi?

 • odpreš nalogo, kjer so zbrani vsi komentarji na nalogo, ne glede na avtorja ali trajanje naloge, po kronološkem redu.
  Komentarji na nalogi
 • V seznamu MOJ 4PM / komentarji nalog so zbrani vsi komentarji na nalogah, na katerih sodelujem ali jih vodim.
  Pregled komentarjev na nalogah s hitrm dostopom do pripetih dokumentov
 • V Moj 4PM / hitri dostop - moji komentarji
  Moj 4PM Hitri dosop do komentarjev

 

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice