O vpisovanju dela in izpolnjevanje časovnic

Kako vpisujem ure?

Zakaj ne morem izbrati naloge za vpis dela?

Kaj je neprojektno delo?

Kako vpisujem odsotnosti?

Triki za lažje vpisovanje dela

Kako vpisujem ure?

Kjerkoli kliknneš na ikono peščene ure in odpreš obrazec za vnos dela

VPis dela dashboardVpis dela obrazec

 1. Moj 4PM > hitri dostop do nalog – odpre se obrazec z izpolnjenimi podatki o nalogi, dopišeš le dnevni opis dela in porabljene ure
 2. Moj 4PM > koledarček – odpre se prazen obrazec

Ure lahko vpisuješ tudi v

 • Moj 4PM > pregled dela > v obdobju

Ta pregled potrebuješ konec meseca kot osnovo za obračun plače.

 • Moj 4PM > pregled dela > v obdobju – s klikom na dan (datum) lahko pogledaš dnevne podrobnosti, kjer lahko naloge še urediš, po potrebi dopolniš ali brišeš.

Vpis dela mesečni pregled

Zakaj ne morem izbrati naloge za vpis dela?

Preveri naslednje:

 • Ali imaš dodeljeno nalogo – seznam Moj 4PM / moje naloge / opravi
 • Delo lahko vpisujete samo na sprejete naloge.
 • Če je naloga dodeljena (nove naloge), jo moraš najprej sprejeti.
 • Če je naloga opravljena, lahko status prekličeš (ikona).
 • Če je naloga zaključena, preklic ni več mogoč, odgovorna oseba lahko nalogo ponovno odpre.

Moje naloge seznam

 • Če naloge ni, se obrni na odgovorno osebo.

Kako preverim, ali sem dodeljeno nalogo sprejel: MOJ 4PM / moja opozorila in informacije – nove naloge.

Moje naloge opzorila naloge

Kaj je neprojektno delo?

Neprojektno delo je vse delo, ki ga ne moreš povezati s projekti. Npr. splošna administracija, izobraževanje, udeležba na dogodkih, malica... Nabor je odvisen od seznama vrst dela, ki ga uporabljate v organizaiji.

Neprojektno delo

Tudi neprojektno delo vpisuješ v obrazec za vpis dela - izbereš v levem stranskem zavihku obrazca.

Kako vpisujem odsotnosti?

Tudi odsotnosti: bolniška, nega otroka, krvodajalska akcija… vpisuješ v obrazec za vpis dela.

VPis dela odstosnost

Triki za lažje vpisovanje dela:

Ali veš, da lahko

 1. Z enim vpisom dela izpolniš tudi daljše obdobje (npr. en mesec. teden). Če v obrazcu izpolniš še polje DO, bo 4PM za vsak dan v izbranem obdobju vpisal določeno število ur in vpis dela. Vikende in dela proste dneve bo seveda preskočil.
  Vpis dela datum do
 2. Vklopiš možnost tedenskega vnosa ur - v tabelo vpišeš opravljene ure in shraniš.
  Nastavitev tedenskega vnosatedenski vnos

   
 3. Ob vpisu dela hkrati:

- vpišeš komentar na nalogo in

- obvestiš sodelavce o napredku naloge.
Vpis dela komentar

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice