Mesečno poročanje o projektnem delu

Mesečno poročanje in vnos projektnih ur je namenjeno beleženju porabljenih projektnih ur, ki niso vezane na točno določen datum in jih ni potrebno prikazovati v dnevni časovnici (npr. fiksna zaposlitev).

Mesečno poročanje o delu

Pomembno je, da uporabniki najprej vnesejo:

 1. odsotnosti (bolniške, dopusti),
 2. ure, ki morajo biti prikazane v časovnicah drugih projektov (npr. variabilna zaposlitev, službene poti (potni nalogi), sestanki...)

Mesečni vnos ur skupno število projektnih ur razporedi ure na proste dneve, ni pa omogočen vnos dnevnega opisa dela. Če želite, lahko posamezne opise dela urejate v MOJ 4PM / PREGLED DELA.

Kako uporabljam mesečni vnos projektnega dela?

 1. izberemo projekt
 2. glede na izbran projekt, se v spustnem seznamu prikaže ekipa na projektu.
 3. izberemo osebo,

V tabeli se prikažejo naloge/aktivnosti, ki jih ima oseba dodeljene v projektu in polja za vnos skupnega števila projektnih ur po mesecih.

Na dnu tabele so po mesecih izpisani podatki:

 • Vsota na projektu – vsota vpisanih projektnih ur v posameznem mesecu (ne glede na to, ali so ure vpisane v mesečnem poročilu ali pri navadnem dnevnem vnosu)
 • Ure za poročanje – so izračunane glede na efektivne ure in % zaposlitve na projektu. Pomembno, najprej mora vsak posameznik vpisati vse odsotnosti, ki vplivajo na izračun efektivnih ur.
 • Zaposlitev na projektu – določena pri posamezniku z vpisom % v PROJEKT / EKIPA / posameznik urna postavka
 • Efektivne ure – ure iz delovnega koledarja, brez odsotnosti
 • Št. delovnih ur – ure iz delovnega koledarja (glede na % zaposlenosti posameznika v organizaciji)
 • Odsotnosti – skupaj vse odsotnosti (vključno s subvencioniranimi)
 • Subvencionirane odsotnosti (zmanjšajo število delovnih ur)
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice