Rezervacije denarnega toka

4PM Denarni tok podpira tudi načrtovanje finančnih dogodkov - rezervacije in zahtevki (EU projekti).
 

Poleg finančnega planiranja, spremljanja realizacije projektnih stroškov in prihodkov, 4PM podpira tudi načrtovanje finančnih dogodkov in spremljanje njihove realizacije.

Načrtovanje porabe sredstev - rezervacije

Ko imate sklenjeno pogodbo ali ste izdali naročilnico, lahko to vključite v napoved v denarnem toku glede na:

  • fazo
  • naročilnico / pogodbo (št. dokumenta)
  • dobavitelja
  • Pri vsaki pogodbi / naročilnici spremljamo planirana sredstva, porabljena sredstva in sredstva na voljo.

Denarni tok - rezervacije sredstev po pogodbi/ naročilnici

Denarni tok - napovedovanje finančnih dogdkov - odhodki in zahtevki

Zahtevki - EU Projekti

Podobno kot pri odhodkih, lahko načrtujemo tudi predvidene zahtevke. Pri zahtevkih spremljamo

  • vrednost zahtevka (poročana sredstva)
  • potrjena sredstva
  • zadržana sredstva

Zahtevki

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice