Projektne finance v 4PM

Projektne finance so en od ključnih elementov projektnega vodenja. Finančni modul je neločljivo prepleten z ostalimi deli projekta v 4PM: terminskim načrtom projekta, nalogami in člani projektne ekipe.

Uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do finančnih podatkov, ki jih potrebuje za vsakdanje delo: vodstvu vpogled  v finančno stanje projekta, vodje projekta lahko sproti spremljajo porabo glede na plan, kontroling pa ima natančen in jasen vpogled v analitične podatke.

FINANČNI PLAN

Uporabo finančnega modula začnemo s pripravo finančnega plana. 4PM podpira več načinov projektnega načrtovanja financ:Projektni plan stroškov

  • Finančni plan po različnih tipih stroškov
  • Večnivojski finančni plan po fazah projekta in različnih tipih stroškov

4PM podpira tudi bolj kompleksno planiranje, kot je značilno npr. za sofinancirane projekte, prej naštetim elementom smo dodali še finančno planiranje:

  • Vnos finančnega planapo obdobjih (mesec, leto, posebna obdobja)
  • po stopnjah sofinanciranja (različni viri financiranja, različne stopnje financiranja)
  • po partnerjih (partnerski EU projekti)
  • po pavšalnih stopnjah (različni modeli izračuna pavšalnih stoškov na projektu)
  • po osebah: plan dela po urah.

Načrtovanje stroškov zasedenosti ekipa in urna postavka posameznka

SPREMLJANJE PROJEKTNIH STROŠKOV

Med izvedbo projekta je spremljanje finančnega stanja projekta enostavno. Že pri vnosu posameznega stroška (npr. prejetih faktur) je vedno na voljo podatek o še neporabljenih sredstvih na posamezni postavki. Stroškom vpišemo potrebne podatke, lahko pa tudi pripnemo različno dokumentacijo, ki jo imamo vedno pri roki. 

Pomembno: Na zahtevo lahko pripravimo tudi integracijo z vašim računovodskim sistemom. Tako poskrbimo za avtomatiziran prenos podatkov med obema sistemoma, brez dvojnega vnašanja podatkov.

Realizirani stroški - računiRealizirani stroški - deloStroški dela in oseb se avtomatično beležijo glede na porabljen čas za projektno delo. Vsakemu članu projektne ekipe določite urno postavko in obdobje veljavnosti (ročen vpis ali avtomatski izračun iz podatkov o plači).

Če uporabljate tudi modul 4PM Potni nalogi, so tudi vsi potni stroški avtomatično vključeni v finančno realizacijo projekta.

Vnaprej pripravljene analitične preglednice omogočajo spremljanje finančne izvedbe projekta po različnih merilih.

PROJEKTNI PRIHODKI IN PRILIVI

Enako pomembno kot nadzor nad stroški je tudi spremljanje projektnih prihodkov in seveda tudi plačil za izdane fakture. 

PROJEKTNI DENARNI TOK

Projektni denarni tokZa bolj zahtevne uporabnike smo pripravili tudi poseben modul denarni tok, s pomočjo katerega lahko napovedujete pomembnejše finančne dogodke (odhodke in prihodke), ki so tesno povezani s projektnim terminskim planom. Kumulativni podatki na nivoju cele organizacije so lahko odličen pripomoček za napovedovanje denarnega toka v organizaciji.

FINANČNA IZKAZNICA

Finančna izkaznica vsebuje kumulativne podatke in prikazuje jasno sliko o finančnem stanju projektov. Kot taka lahko služi za lažje in predvsem boljše odločanje in tudi za nagrajevanje projektnih ekip.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice