Časovnice za EU projekte in izračun stroškov dela

Ste prejemnik EU sredstev.  Namesto da bi ustvarjali dodano vrednost, izgubljate čas, denar in živce z ročnim izpolnjevanjem EU časovnic in prepisovanjem podatkov? 4PM je prava rešitev, optimizira čas za izdelavo časovnic, vsebuje številne nastavitve, ki preprečujejo administrativne napake in dvojno sofinanciranje.

 

4PM pomaga pri optimizaciji izdelave časovnic za EU projekte in spremljanju stroškov dela. Kako?

V 4PM postavite projektni načrt iz prijavnice:

 • določite strukturo delovnih sklopov in aktivnosti
 • vnesete finančni načrt, stroškovne kategorije in stopnje sofinanciranja
 • izberete način izračunavanja stroškov dela: mesečne urne postavke, letne urne postavke (izračunane iz podatkov o plačah), fiksne urne postavke

In začnete s spremljanjem izvedbe projekta.

Sodelavci na projektu:

 • poročajo je za vse projekte enako, ne glede na zahteve organa upravljanja (EU, SVRK...) - enoten obrazecPoročanje o delu - prenovljen obrazecTedensko poročanje o delu
 • imajo vedno pri roki podatke o planiranih/poročanih urah, limitu
 • poročajo samo na naloge/aktivnosti, ki jih vnaprej določi koordinator ali administrator projekta
 • na enak način poročajo tudi o odsotnostih in neprojektnem (rednem) delu - mesečni pregledMesečni pregled dela
 • uporabljajo isto orodje za poročanje in skupinsko delo.
 • vsak podatek je v sistem vnesen enkrat.
 • 4PM vključuje tudi dokumentni sistem in podporo za sodelovanje
 •  

Koordinatorji in administratorji projektov

 • vnaprej postavijo projektni načrt v 4PM, ki ga lahko poljubno popravljajo - vse spremembe so takoj dostopne uporabnikom.
 • določijo dnevne omejitve posameznikom
 • določijo omejitve posameznikom na nivoju projektov, nalog, delovnih sklopov
 • uporabljajo številne nastavtive, ki preprečujejo administrativne napake (npr. poročanje ur izven delovnika, poročanje dela za dva projekta - dvojno sofinanciranje).
 • lahko urejajo časovnice tudi za sodelavce
 • Urne postavke so avtomatično izračunane iz podatkov o plačah po vnaprej določenih urnih postavkah.
 • Stroški dela so vedno usklajeni z urnimi postavkami, časovnicami in finančnim planom
 • Stroške imajo vedno pod kontrolo.
 • Poročila - časovnice so pripravljene za tiskanje z nekaj kliki.

Že pripravljene časovnice:

 • časovnica Interreg - Evropsko teritorialno sodelovanje (SVRK) - Interregi - čezmejno sodelovanje: Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, Italija-Slovenija, Območje Alp; Srednja Evropa; Mediteran; Podonavje; Jadransko-jonski program 
 • Interreg zbirnik regresa 
 • splošna EU časovnica (projektna in mesečna) - EC
 • LIFE časovnica
 • časovnica Evropski socialni sklad (ESS)
 • časovnica Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
 • norveški finančni mehanizem (SVRK)
 • ...
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice