Načrtovanje projektov

Načrtovanje izvedbe projektov ni enostavno -- z omejenimi viri morate poskrbeti, da so cilji projekta doseženi v določenih časovnih in finančnih okvirih. Projekt bo uspešen, če se ga boste pravilno lotili že od začetka.


4PM je preizkušen v praksi, zato na enem mestu združuje in prepleta najpomembnejše vidike projektnega načrtovanja:

  1. Ljudi
  2. Čas
  3. Finance
  4. Dokumente


Ljudje so jedro projektnega dela. 4PM upošteva projektno organiziranost ekipe, pooblastila in olajša skupinsko delo.

4PM podpira terminsko načrtovanje projekta ter razporejanje nalog in mejnikov med člane ekipe. Takoj je vzpostavljena neposredna povezava med terminskim načrtom in finančnim planom ter stroški dela.

Finančni plan dopolnjuje načrtovanje projektnega denarnega toka, ki je povezan z mejniki in nalogami.
Vodje projektov imajo ažuren in celovit vpogled v načrt projekta, s katerimi so seznanjeni vsi člani ekipe. 

Ni potrebno dodajati, da omenjene funkcionalnosti smiselno podpira projektni dokumentni sistem.
Seveda v naslednjem koraku 4PM močno poenostavi spremljanje realizacije projektnega načrta.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice