Evidenca porabe delovnega časa

Za organizacije je pomembno, kako zaposleni porabljajo svoj delovni čas:

  • kaj delajo in
  • koliko časa porabijo, ali
  • delajo prave aktivnosti oz. naloge.


4PM posveča veliko pozornosti poročanju o porabi časa. Posebno o projektnem delu.  Vodje projektov določajo kdo, kaj in kdaj lahko poroča na njihov projekt. Vnosi so enkraten, 4PM pa poskrbi, da so ure pravilno upoštevane med stroški dela in pri realizaciji nalog ...

Zakaj je pomembno poročanje o delu?

Samo-evidenca porabe časa prispeva k večji učinkovitosti zaposlenih. Sistematično zbrani podatki omogočajo transparenten vpogled v delo, odkrivanje odstopanj od pričakovanih načinov dela, spremljanje kakovosti dela in odkrivanje notranjih virov.

Delo in čas vplivata na stroške dela na projektih: zato je vsaka porabljena in poročana ura je takoj prikazana v realizaciji projekta.

4PM gre še korak naprej ko postavi poročanje o delu v središče skupinskega dela, kar podpira integrirana izmenjava komentarjev in dokumentov na nalogi oziroma v ekipi.

Uporabniki dnevno poročajo o delu na nalogah: o porabljenem času in kaj so delali. Obrazec omogoča hitro in intuitivno uporabo. Izbira je mogoča med dodeljenimi nalogami, vedno je dostopen podatek o planiranih in opravljenih urah, zamudi in oceni realizacije. Prepletenost dela posameznikov z delom ekipe podpira komentiranje nalog in možnost obveščanja.

4PM centralizira poročanje o delu z uporabo seznama aktivnosti, ki je enaka za vse. To pa olajša kasnejše analize in primerjave, saj se vsi podatki zbirajo na urejeni na enem mestu.

4PM je sistem, v katerega uporabniki poročajo tako projektno delo, delo, ki ni vezano na projekte in tudi odsotnosti, dopuste in celo evidenco nadur.

Celovito spremljanje delovnega časa olajša administracijo in zbiranje ter urejanje podatkov. Zaposleni imajo pregled nad svojim delovnim časom, vodstvo pa ažuren vpogled v realizacijo projektov in delo vseh zaposlenih. Vse na enem mestu.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice