Odločanje podprto s pravimi podatki

Pri spremljanju izvedbe projektov sodelujejo vsi člani ekipe: vsak prispeva svoj del in celovita slika o stanju realizacije je vedno bolj jasna.Člani projektne ekipe poročajo o opravljenem delu: kaj so naredili, koliko časa so porabili. Hkrati komunicirajo z ekipo o svojem delu, ali delo poteka skladno s planom, kaj je narejeno, ali bo zamuda... Poročilo o porabi časa prispeva tudi k finančni realizaciji projekta.

Finančna realizacija pomeni spremljanje stroškov in prihodkov. Bolj kot je načrt natančen, lažje je odkrivanje odstopanj med izvedbo.

Vodje 4PM sledite spremembam in koordinirate delo. Vnosi so enkratni, 4PM poskrbi za distribucijo.
Izvajanje projektov je povezano tudi z dokumenti, od zapisnikov sestankov, načrtov, do zahtevnih dokumentacij, v različnih formatih. Zato 4PM podpira varno hrambo in izmenjavo dokumentov v ekipi ali z zunanjimi sodelavci in naročniki.

Vsak podatek, ki je vnesen v 4PM, izboljša vpogled v stanje projekta, tako v finančno kot terminsko realizacijo projekta. Podatki so urejeni, transparentni, zato je slika jasna, odločitve o prioritetah enostavne.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice