Projekti in zaposleni - vse na enem mestu

Dnevno soočate se z izzivi, kako zagotavljati učinkovitost, usklajevati projekte, vaše vire z željami strank in strateškimi cilji. Dodaten stres povzročajo delo na različnih projektih, nepredvidljive situacije in zahteve, vpletenost v različne skupine. Brez vpogleda v dejansko stanje je skoraj nemogoče določati prioritete in načrtovati. Imamo dobro novico. Lahko vam pomagamo. Spoznajte 4PM.

 

Imamo dobro novico. Lahko vam pomagamo. Spoznajte 4PM.

4PM je poslovni informacijski sistem, ki temelji na sodobnem razumevanju projektnega načina dela. Je kompas, s katerim ohranjate smer strateških ciljev, projekte v finančnih in časovnih okvirih, vaše sodelavce motivirane in osredotočene, stranke pa zadovoljne.

4PM podpira odprto komunikacijo in skupinsko delo, saj združuje praktičen pogled na projekte, delo in ljudi.

Pomaga izboljšati interno organiziranosti z jasnimi odgovornostmi. Boljše načrtovanje se kaže v večji produktivnosti, porazdeljeni obremenjenosti in manj stresa v ekipi.

4PM združuje  cel projekt od ideje, načrta do končne realizacije.

Vodje projektov načrtujejo naloge, projektni dokumenti so urejeni, finančno stanje je ažurno, poročila so hitra.

Člani ekipe uporabljajo 4PM za poročanje o delu, skupinsko delo na nalogah in izmenjavo dokumentov.

Vodstvo ima celovit vpogled v delo zaposlenih in projekte, ne glede na velikost ali vrsto. Zato so odločitve lažje in argumentirane.

Celovit vpogled na projekte in ljudi, podpora skupinskemu delu, odprta komunikacija prispevata k uspešnim projektom in motivirani ekipi za doseganje ciljev. S 4PM ste vsi v isti smeri – v smeri doseganja ciljev.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice