Poslovni informacijski sistem za mala in srednja podjetja = 4PM

Ali res rabite IT podporo za vodenje projektov? Imate veliko projektov, zamujate roke, sredstva so prekoračena? Povečali ste število zaposlenih in obseg dela, sedaj pa nimate pregleda nad zasedenostjo sodelavcev, kdo dela kaj...? Poslujete na različnih lokacijah, veliko je terenskega dela, v mednarodnem okolju...  Spoznajte projektni informacijski sistem 4PM.

Sodobni načini dela zahtevajo od organizacij in zaposlenih prilagoditve v načinu načrtovanja dela, spremljanja izvedbe, v načinu komunikacije in sodelovanja. Sodelovanje zahteva učinkovit prenos in izmenjavo znanja v ekipi, v čim bolj učinkovitih stroškovnih in časovnih okvirih, za dosego projektnih ciljev (razvoj novih storitev, izdelkov…).

Vodstva se srečujejo s problemom, kako zagotoviti transparentnost in učinkovitost načrtovanja ter spremljanja realizacije. Vaši zaposleni se dnevno soočajo z nepredvidenimi izzivi, problemi in situacijami, hkrati delajo na različnih projektih, vpletena so vodstva organizacij, naročniki in ostali deležniki.

Številna parcialna, ozko specializirana orodja, širitev obsega dela in številni sodelujoči, poslovanje na različnih lokacijah in v različnih okoljih, zahtevajo sistematičen pristop, ki zagotavlja transparentnost, mobilnost in učinkovito sodelovanje vseh deležnikov.

Uvedba 4PM kot osrednjega poslovno informacijskega sistema v podjetju, ki temelji na modernem razumevanju projektnega načina dela, pomaga pri ohranjanju podjetja v smeri doseganja ciljev, v finančnih in časovnih okvirih, brez omejevanja kreativnosti, svobode in raziskovalnega duha.

Visoko strokovne ekipe se ob hitri poslovni rasti (število ljudi in projektov nenadoma zraste) znajdejo na razpotju, ko stari načini poslovanja ne delujejo več, vodenje ekip in projektov prevzamejo osebe, ki so sicer vrhunski strokovnjaki na svojem področju, niso pa dovolj usposobljeni za upravljanje s človeškim viri, za vodenje s financami in drugimi veščinami, ki so nujni za zagotavljanje doseganja kakovostnih rezultatov pri celoviti izvedbi projektov.

Poslovni informacijski sistem zaposlene opremi z orodjem za vodenje projektov, hkrati pa jim bo olajšala soočanje z novimi problemi, ki jih morajo kot vodje projektov obvladovati na nov način:

S 4PM razbremenite vodje administracije, ki je bila povezana s poročanjem nadrejenim, sledenjem dela, saj breme porazdeli na celo ekipo.

4PM podpira delo posameznim vsem skupinam v podjetju:

  • vodstvu zagotavlja točne informacije, ki olajšajo strateško odločanje o poslovanju, tveganjih in spremembah;
  • vodjem je vsakodnevno oporo pri načrtovanju in izvedbi vseh aktivnosti (upravljanje z nalogami, izvedba finančnega plana, poročanje),
  • članom skupin je delovna platforma za skupinsko delo, komunikacijo, brez da bi bistveno vplivala na zmanjšanje časa za opravljanje strokovnega dela.


Tako vsi zaposleni uporabljajo isto orodje za sodelovanje, komuniciranje in prispevajo k pozitivnim rezultatom s kakovostno izvedbo strokovnega dela in s svojim prispevkom na vpogled v svoje delo s poročanjem o opravljenem delu, porabljenem času in ostalih podatkih.

Poslovni informacijski sistem se prilagodi vašemu načinu dela in hkrati vnaša pozitivno spremembo z dodajanjem vrednosti k izboljšanju veščin vodjem in zaposlenim, vodstvu pa predstavlja učinkovito orodje lažje odločanje o prioritetah na podlagi celovitega vpogleda na podjetje.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice