4PM kot podpora kadrovski službi

Čeprav je osnovni namen 4PM prav podpora projektom, smo da s podporo številnih uporabnikov dopolnili z različnimi funkcionalnostmi, ki olajšajo različna kadrovska opravila v organizacijah. Z uporabo teh funkcionalnosti postane projektni način dela še bolj vpet v organizacijsko kulturo.


Katere so glavne HR funkcionalnosti 4PM?

  • Baza zaposlenih in zunanjih sodelavcev

  • Poročanje o opravljenem delu in porabi časa

  • Stroški zaposlenih na projektih - ure in stroški

  • 4PM za klasifikacijo delovnih mest in analize

  • 4PM kot orodje za ocenjevanje zaposlenih

  • Načrtovanje zasedenosti

Baza zaposlenih in zunanjih sodelavcev

lahko vključuje splošne kontaktne podatke zaposlenih (e-pošta, telefon, domač naslov), splošne podatke o zaposlitvi (številka pogodbe, delovno mesto in sistematizacija delovnega mesta, delež zaposlitve: polni delovni čas ali ustrezen 5, nastavitve za dopuste, potne naloge. Na enem mestu so zbrani podatki o vključenosti v različne delovne skupine ali projektne ekipe.

Seznam zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev Sodelovanje v projektnih ekipah
Kontaktni podatki Nastavitve za zaposlenega
Delovne skupine Delovno mesto
 

Vpis dela: poročanje o opravljenem delu in porabljen čas

Ob evidenci prisotnosti na delovnem mestu, je veliko bolj ključnega pomena poznavanje, kako posamezniki porabijo svoj čas: koliko in kakšno delo, na kateri nalogi oz. projektu je posameznik opravljal delo. Tako je tudi načrtovanje in spremljanje dela bolj učinkovito in uspešno. Uporabniki 4PM uporabljajo enostavne obrazce za poročanje o delu na različnih projektnih nalogah, o rednem, ne-projektnem, delu, odsotnostih in službenih poteh. Poročilo o dnevnih aktivnostih ne sme zahtevati veliko časa.

Poročanje o delu na projektih, neprojektno delo in odsotnosti

Stroški zaposlenih na projektih

Vsak udeleženec projekta ima eno ali več urnih postavk, ki se razlikujejo glede na vrste projekta, obdobje, način izračuna (ročno, samodejni izračun iz plače), ali samo za določen projekt.

Določanje urnih postavk Podatki o plači in izračun urne postavke

Dodatni moduli v 4PM: dopusti, nadure in potni nalogi
Celoten proces upravljanja z dopusti in potnimi nalogi.
Več lahko preberete na...

Pregledi dela: ure in stroški

Ure, ki jih posamezniki vpisujejo in o njih poročajo po posameznih projektih, se zbirajo v skupnih pregledih. Od tu jih lahko izvozimo v ERP sisteme ali v Exelove tabele.

 Pregled dela po urah

4PM za klasifikacijo delovnih mest in analize

Uporaba splošnih seznamov aktivnosti za načrtovanje projektov, dodeljevanje nalog in poročanje o delu omogoča enostavne analize in primerjave med zaposlenimi, med projekti, po različnih aktivnostih. 4PM vsebuje tudi klasifikacijo posameznih delovnih mest.

Klasifikacija delovnega mesta
4PM kot orodje za ocenjevanje zaposlenih

Vsaka zadolžitev (naloga) in zadolženi je ob zaključku ocenjen tako s številčno kot opisno oceno. Sprotno ocenjevanje je dobra osnova za letne razgovore, napredovanja in motivacijo.

Ocenjevanje izvedbe naloge

Načrtovanje zasedenosti

Enostaven pregled na načrtovanimi nalogami vaših zaposlenih: katera oseba ima preveč zadolžitev, katera premalo, kdaj lahko osebe pričakujejo povečan obseg dela, da se lahko vnaprej pripravijo in tako zmanjšajo stres.
Plan zasedenosti resursov

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice