Dodajanje komentarjev in priponk

Komentarji so namenjeni izmenjavi ključnih informacij o projektu, skupinskemu delu na nalogi (zapisniki sestankov, evidence...) in informacijah o dokumentih.

Ločimo komentarje na projektu ali na nalogah.
Komentarje na nalogah vpisujejo vsi sodelujoči na nalogah.

Komentarje dodajate:
1. na projekt (PROJEKT / KOMENTARJI)

Vodja projekta tu beleži pomembnejše dogodke, ki so vplivali na potek projekta. Komentarjem lahko dodajamo priponke in pošiljamo po e-pošti.

komentarji
2. na nalogo (PROJEKT / PREGLED NALOG / "naloga" / KOMENTARJI).

Člani projektne ekipe tu izmenjujejo informacije, ki so pomembne za izvedbo naloge, dokumentiranje postopkov, specifikacije, navodila...

Naloge v 4PM - prenovljen obrazec
Uporabniki dostopajo do zbirnih pregledov komentarjev, ki olajšajo izmenjavo informacij, spremljanje in načrtovanje dela ter odločanje.
Seznami zadnjih komentarjev
V pregledu MOJ 4PM / KOMENTARJI / na projektu ali na nalogah, uporabniki dostopajo do komentarjev na projektih oz. nalogah pri katerih sodelujejo.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice