Multipraktično multiprojektno vodenje

Multiprojektno vodenje zahteva mnogo več kot le strokovno in tehnično upravljanje. Zahteva ogromno dela z ljudmi in tako tudi mehkih veščin, kot so pogajanja, upravljanje konfliktov, motiviranje članov projekta. Organizacijska kultura, ki daje odgovor na vprašanje, kako v podjetju upravljati in voditi več projektov hkrati, pri tem ne preseči proračuna in hkrati doseči cilje v predvidenem času, je tista, ki jo pomagate graditi tako z vodenjem kot s svetovalnim delom pri vodenju projektov.

Praktično in aktivno. Ciljno usmerjeno in uspešno naravnano. Predvsem pa organizirano in z dobro osmišljeno komunikacijo. Ta je namreč ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev. Hitra, pregledna in jasna komunikacija lahko služi rezultatom pri vašem delu tako znotraj skupine kot na ven. Ko dobro poznamo svojo izkušnjo, lažje svetujemo tudi drugim.

4PM orodje omogoča prav to. Multipraktičnost v hitri izmenjavi vseh potrebnih informacij celotne ekipe udeležencev za kakovostno izvedbo projektov, pregled v zgodovino izmenjave informacij ter opravljenih aktivnosti. Na osnovi obvladovanja multiprojektnega poslovanja podjetja, lahko s pomočjo 4PM prevedemo vso komunikacijo tudi v jezik mehkih veščin, ki spodbuja jasno organizirano in dobro postavljeno organizacijsko kulturo projektnega vodenja. Kjer se vsak posameznik počuti in dela dobro, vodstvo odloča na podlagi sprotnih informacij in podatkih o projektu, svetovanje postane uspešnejše.

S pomočjo 4PM se preko posameznih vpisov oseb o delu pri projektu avtomatsko ustvarja tudi vsebinsko poročilo o delu in pregled vseh nalog. Vsak lahko na projekt zabeleži tudi svoj projektni komentar – 'vsebinski spomin projekta', ki lahko predstavlja periodično poročilo. Vodstvu podjetja je omogočen vpogled v poljubna periodična poročila po vseh projektih. Kjerkoli in kadarkoli. Ko razpolagamo z ažurnimi podatki o zasedenosti virov (kadrovskih in finančnih) in projektnih prioritetah, multiprojektno delo, prehajanje med nalogami in zadolžitvami povzroča manj stresa, nejasnosti in posledičnih izgub časa. Ne le praktično – vsekakor multipraktično! ;)

Za dodatne informacije, brezplačen dostop do aplikacije, vklop nadgradenj nas pokličite na 05 333 15 65 ali nam pišite na . Več o 4PM preberite na www.4pm.si.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice