Seznam aktivnosti in poročila o opravljenem delu

Seznam aktivnosti je spisek najpogostejših delovnih procesov v organizaciji, ki so potrebni za izvedbo različnih projektov. Seznam aktivnosti poenostavi načrtovanje nalog, saj iz seznama enostavno izberemo aktivnost in ročno opisovanje nalog ni več potrebno. Poenoteno vpisovanje aktivnosti kasneje omogoča analize, optimizacijo delovnih procesov in nenazadnje tudi sistematizacijo delovnih mest.

Dobro pripravljen seznam aktivnosti tudi olajša pripravo novega projekta, saj imamo na enem mestu že zbrane vse potrebne aktivnosti, vodja projekta mora le urediti časovne parametre in razporeditev oseb.

Seznam aktivnosti
Priprava seznama aktivnosti je nujna, saj brez tega v 4PM ne moremo načrtovati nalog in mejnikov na projektih, niti evidentirati neprojektnega dela ali različnih odsotnosti.

Ko uporabnik evidentira delo na projektni nalogi, iz seznama izbere aktivnost, ki jo je opravljal ter doda opis vsebine dela. Vpisano delo je takoj evidentirano v vse povezane sezname na projektih: opravljeno delo, načrtovane in opravljene ure za posamezno nalogo, nastali stroški dela, ipd.
V primeru izvajanja aktivnosti za sofinancirane projekte pa hkrati izpolnjujejo tudi časovnice, poročila o opravljenem delu z izvedenimi aktivnostmi. V tem primeru v seznam aktivnosti uvozimo še načrtovane aktivnosti za izvedbo projekta.
Več o pripravi poročil o opravljenem delu in časovnic preberite na tej povezavi.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice