Kriteriji za vnos projektov v 4PM?

Razmislite o kriterijih, ki so pomembni za vašo organizacijo: projekti naj se ujemajo s strategijo vaše organizacije. Pri tem upoštevajte, da z vnosom projekta v 4PM vodstvo pridobi na celovitosti vpogleda nad vsemi projekti.

Poglejmo nekatere kriterije, ki vplivajo na izbor projektov:
Vrednost projekta: vrednost podpisane pogodbe za tržne projekte, načrtovani stroški za interne projekte, ki bodo dobičkonosni šele čez čas (stroški dela in vsi ostali stroški pa nastajajo že med izvajanjem!). Projekti posredno ali neposredno vplivajo na denarni tok podjetja.

Število sodelujočih oseb: včasih so to projekti, na katerih dela samo ena oseba, včasih na projektih sodelujejo številčne ekipe, zunanji sodelavci in partnerji. Projekti lahko pomembno vplivajo na zasedenost ekipe.

Namen projekta in pričakovani rezultati, ki morajo biti v skladu s strategijo in kulturo organizacije. Projekt mora prispevati k izboljšanju položaja v podjetju.

Stranka, naročnik… v 4PM enostavno sledimo opravljenemu delu, ki smo ga opravili za stranko. Podatke potrebujemo za izstavljanje mesečnih obračunov opravljenega dela, oceno dobičkonosnosti stranke, ipd.

Strokovno usposobljena ekipa vam pomaga pri uvedbi 4PM v vašo organizacijo. Skupaj določimo kriterije za vnos projektov v aplikacijo in pripravimo vaš pravilnik za uporabo – belo knjigo 4PM. Pokličite nas in se dogovorite za sestanek oz. ponudbo: 05 333 15 65 ali .
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice