Kakšne projekte vodimo v 4PM?

Pogosto se srečujemo z vprašanjem, kakšne projekte naj uporabniki vodijo v 4PM? Odgovor je odvisen od cilja, ki ga organizacija želi doseči z uvedbo 4PM. Obstajajo številne definicije, kaj je projekt, vsem pa je skupno, da govorijo o aktivnostih, ki imajo nek cilj ali namen, ter omejene vire (človeške, finančne, časovne). Poglejmo na definicijo projekta s praktičnega vidika.

V tržno naravnanih podjetjih so projekti pogosto

  • naročila strank – priprava izdelka ali storitve za potrebe stranke, spremljanje dela, ki ga opravimo za stranko;
  • izdelava projektne dokumentacije za objekte v projektantskih ali arhitekturnih birojih,
  • organizacija (promocijskega) dogodka, priprava brošure, promocijske aktivnosti.

Mnoga podjetja se srečujejo tudi s sofinanciranimi projekti za različne razpise, ki zahtevajo poseben način načrtovanja, vodenja in poročanja o projektnih aktivnostih.


Interni projekti v podjetjih so razvoj novega izdelka ali storitve, ki bo prinašala dobiček šele čez nekaj časa, včasih je interni projekt tudi izvedba izobraževanja za zaposlene, izdelava letnega poročila – tudi taki projekti zahtevajo določen čas, načrtovane aktivnosti in so povezani s stroški.

Tudi organizacije, ki so manj projektno organizirane, lahko uporabijo 4PM za spremljanje in načrtovanje rednih aktivnosti:

  • v šolah ga uporabljajo za evidentiranje opravljenega dela, sledijo delu, ki ga učitelji opravijo glede na predmetnik, šolskim projektom;
  • občinske uprave spremljajo izvajanje postopkov po zakonu o upravnem postopku,
  • raziskovalne inštitucije vodijo razvojno-raziskovalne (sofinancirane) projekte.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice