Spremljanje nadur

Spremljanje opravljenega dela je povezano tudi z evidentiranjem nadurnega dela. Zaposleni lahko v osnovnem obrazcu za vnos opravljenega dela in stroškov beležijo nadurno delo, ki je tudi v vseh evidencah posebej označeno. Možnost vpisa nadurnega dela se pojavi šele, ko oseba na določen dan vpiše minimalno število delovnih ur projektnega in neprojektnega dela (7,5 opravljenih ur).

Evidenca nadurnega dela
 

Administrator zaposlenim določi začetni fond nadur.

Uporabniki  z vpisi posebne kategorije odsotnosti – koriščenje nadur, sproti urejajo evidenco ur in imajo stalen nadzor nad opravljenimi in izkoriščenimi nadurami.

4PM avtomatično preverja število opravljenih in izkoriščenih nadur.

Pregled nadurnega dela v 4PM

Dodatne informacije o modulu Nadure
Pokličite nas na 05 33 15 65, ali nam pišite na . Naročite modul Nadure ali svetovanje o vodenju vaših projektov

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice