Projektne vloge in pravice dostopa

Projektni vodja mora zagotoviti, da so projektne vloge in odgovornosti jasno definirane, organizacijska struktura pa enostavna, ne glede na to, kako velika je projektna ekipa. Tako bo zagotovljen uspeh enostavnih in kompleksnih projektov.

Informacijska podpora za projektno vodenje mora biti prilagodljiva in podpirati organiziranost tudi s pomočjo prilagodljivega upravljanja pravic dostopa. Pri pravicah uporabniškega dostopa v 4PM razlikujemo med uporabniškimi skupinami in projektnimi vlogami. Dostop do posameznih projektnih podatkov je natančno definiran glede na strukturo organizacije (oddelki), vloge oseb na projektih in vključenost v posamezne uporabniške skupine. Administrator samostojno prilagaja in upravlja s pravicami dostopa in dodaja nove vloge (v skladu z organizacijskimi pravili).

Vloge oseb na projektu

Vodstvo organizacije določi splošne cilje projekta in dobičkonosnost, hkrati pa zagotovi ustrezno podporo projektu. Ker ima vpogled nad celoto projektov v organizaciji, s pomočjo analitičnih podatkov lažje določa različne prioritete med projekti. V 4PM so vnaprej pripravljene in zbrane različne kategorije podatkov na enem mestu, vodstvo pa do njih dostopa z enim klikom.

Vodje projektov načrtujejo, spremljajo in poročajo o napredku projektov. Razporejajo naloge v projektni ekipi, podizvajalci, zunanjimi sodelavci, razporejajo finančne vire. Hkrati skrbijo za nemoteno in transparentno komunikacijo v ekipi ter izmenjavo dokumentov. 4PM olajša delo s projektnimi podlogami, ki olajšajo načrtovanje in izvajanje projektov; izmenjava komentarjev omogoča sledenje spremembam in pomembnim dogodkom; projektni portal pa je pripravljen za enostavno in učinkovito izmenjavo različnih vrst dokumentov.

Člani projektne ekipe izvajajo projekte, s pomočjo 4PM pa beležijo opravljeno delo na projektu in olajšajo vodjem zbiranje podatkov. Jasno določene naloge, njihova vsebina, obseg in trajanje pa občutno zmanjšajo stres in povečajo učinkovitost.

Do projektnih podatkov lahko dostopajo tudi osebe iz drugih oddelkov, računovodstvo, finance, kontrolinga. Administrator z nekaj kliki določi pravice, ki jih imajo na projektih: katere podatke lahko vidijo, kaj lahko z njimi počnejo (dodajajo nove vpise, brišejo, urejajo).

Za uspeh projektov je pomembno tudi sodelovanje z naročniki (zunanji ali notranji). Zato je prav, da v projekt vključujemo tudi njih in jim dodelimo dostop do posameznih delov aplikacije, npr. do posameznega sklopa projektnega portala.

Enostavno urejanje uporabniških skupin v 4PM

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice