Ocenjevanje in zaključevanje nalog

Enako pomembno kot je ocenjevanje projektov kot celote je pomembno tudi ocenjevanje in zaključevanje nalog, ki jih opravljajo posamezniki. 4PM omogoča, da projektni vodje sproti, z nekaj kliki, ocenijo vsako nalogo s številsko oceno in komentarjem. 4PM ocene in komentarje shrani, da so kadarkoli dostopne, tako zaposlenim kot tudi vodjem.

Hkrati z oceno ur lahko vodja tudi potrjuje ali popravlja preseganje števila načrtovanih ur.

Objektivne ocene izvedbe posameznih nalog so lahko pomemben podatek pri ocenjevanju in tudi motiviranju posameznikov. Tako je 4PM tudi orodje, s katerim bodo redni letni razgovori z zaposlenimi enostavnejši, in končno podprti s konkretnimi podatki o kakovosti dela.

Ni potrebno dodajati, da mora biti ocenjevanje pošteno in podprto z ustreznimi argumenti, ne glede na to ali gre za pozitivno oceno ali kritiko.

Več o zaključevanju in ocenjevanju projektov preberite v članku Zaključevanje in arhiviranje projektov.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice