Vodenje sofinanciranih projektov s 4PM

Značilnosti sofinanciranih projektov, ne glede na to, ali gre za evropske ali nacionalne vire, so zahtevno načrtovanje projektov, izvajanje in spremljanje projektov ter seveda obsežno poročanje, ki vključuje veliko administracije.

Uporabniki 4PM imajo ta področja urejena na enem mestu in prihranijo veliko dragocenega časa. 4PM olajša sodelovanje velikih projektnih ekip, ki delujejo na različnih lokacijah.

4PM za razpise uporabljajo prijavitelji projektov, mednarodni konzorciji, podjetja, agencije, ki vodijo projekte za druge, projektne pisarne.

Vas zanima kako?

4PM podpira zelo zahtevno vodenje različnih, bolj ali manj kompleksnih konzorcijskih projektov: projekti za programe teritorialnega sodelovanja, kot so Operativni programi čezmejnega sodelovanja (Slo-At, Slo-Madž, Slo-Hr, Slo-Ita, Jadranska pobuda), transnacionalni programi: Jugovzhodna Evropa, Območje Alp, medregionalni programi - Interreg, in podobni.

Posebno pozornost pa posvečamo tudi projektom za nacionalne razpise.

4PM vključuje zmogljivo načrtovanje stroškov: po partnerjih, po obdobjih, po delovnih sklopih ali fazah, nalogah, po stroškovnih kategorijah (večdimenzionalna analiza plana). Po enakih kategorijah je možno tudi spremljanje realiziranih stroškov. Projektni vodja v vsakem trenutku ve, koliko sredstev je porabljenih, kako so stroški porazdeljeni in kje ima še »rezervo«, hkrati pa spremlja tudi dinamične režijske stroške (overheads).

Mednarodne projektne ekipe imajo končno na voljo zmogljivo spletno orodje, ki omogoča enostavno delo na daljavo, transparentno komunikacijo in izmenjavo projektne dokumentacije, prilagojeno potrebam, v svojem jeziku.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice