Vodenje projektov v občinah

Občina je država v malem, obseg dela sicer manjši, drugače pa enak kot na nivoju države. Tako na občinski ravni kot tudi na ravni krajevnih skupnosti je potreben dober in učinkovit nadzor nad dogajanji in porabo sredstev. Župani in predsedniki krajevnih skupnosti svoje funkcije običajno ne opravljajo poklicno, saj imajo vsak svojo službo. Zato je pomembno, da jih opremimo s ključnimi informacijami, da se bodo znali pravilno odločati.

Eden izmed najpomembnejših občinskih projektov je načrtovanje, spremljanje in nadzor izvajanja sprejetega proračuna. Pri tem različne osebe zanimajo različni podatki:

  • župana, direktorje občinskih uprav, kabinet župana zanimajo terminski in finančni okvirji projektov;
  • oddelek za finance se ukvarja z načrtovanjem in izvajanjem sprejetega proračuna ter spremljajočo dokumentacijo;
  • vodja oddelka skrbi za izvajanje terminskega načrta, spremljajočo dokumentacijo;
  • strokovni delavec: nadzor, kakovost in izvedba projekta.

V sam proračun so vključeni številnih projektov. Najbolje da si kar pogledamo izmišljen primer.

Izvrševanje občinskega proračuna

Pri vsakem projektu je potrebno spremljati finančno stanje, terminski plan, realizacijo, dokumentacijo, kakovost in izvajati nadzor. Če k podatkom dodamo še stopnjo dokončanosti in finančno pokritost projekta, dobimo idealen pregled za kabinet župana.
Vodja oddelka bo ob teh podatkih zadovoljen z urejenim arhivom dokumentacije, ki bo vedno dostopna pravim sodelavcem.

Za dodatne informacije ali svetovanje nas lahko pokličete na 041 400 967 ali nam pišete na

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice