Poročila za evropske in nacionalne projekte

Pri projektih je poročanje ključnega pomena, kar velja tudi za evropske in nacionalne projekte. Izvajalci so zavezani tudi k pripravi rednih poročil: o opravljenem delu, o finančnih dogodkih in finančnem stanju … Sodelujoči na teh projektih se strinjajo, da je prav priprava poročil najbolj zamudno delo, saj se morajo vsi podatki natančno ujemati.

Uporabniki 4PM vedo, da sprotno evidentiranje dela in vnos stroškov zelo olajša pripravo poročil o opravljenem delu, poenostavi pripravo časovnic, ki so pripravljene z nekaj kliki, prav tako so hitro pripravljena zahtevna finančna poročila.

Načrtovanje
4PM je odličen pripomoček tudi za načrtovanje: stroškov, kadrovskih virov, po fazah ali glede na časovno dinamiko. Že med izvajanjem projekta lahko zelo natančno spremljamo finančno realizacijo plana: vemo, koliko smo že porabili na katerem stroškovnem mestu in koliko imamo še na voljo. Finančna poročila so pripravljena po stroškovnih mestih, ločeni so upravičeni in neupravičeni stroški, evidentirani so tudi zahtevki za izplačila. Vse postavke finančnega poročila lahko prilagodimo posameznim razpisnim zahtevam: stroški dela, potni stroški, materialni stroški, režija, stroški za opremo, podizvajalce…

Poročila morajo vsebovati tudi nepredvidene spremembe, ki se zgodijo med samim projektom: sprememba dejavnosti, zamenjava partnerjev, spremembe proračuna ali navodil. 4PM pomaga vse to zelo transparentno vključiti.

Vodenje vzporednih projektov
Organizacije pogosto sodelujejo na številnih sočasnih projektih: evropski, nacionalni projekti. Pri poročilih morajo zato paziti tudi na zasedenost zaposlenih. 4PM omogoča vodenje več projektov hkrati. V vsakem trenutku imamo dostop do informacij o stanju projektov, koliko dela je opravljenega, koliko denarja porabljenega, kateri zaposleni imajo še "proste ure". Pripravljeni pregledi olajšajo sprotne kontrole in revizije opravljenega dela na celotnem projektu ali po posameznih fazah.

Kako zmanjšati administracijo
Administracija evropskih projektov je, ob upoštevanju zahtev različnih finančnih instrumentov Evropske komisije, s pomočjo 4PM minimalna: vmesna in končna poročila so pripravljena z nekaj kliki. Zelo enostavno je tudi shranjevanje projektne dokumentacije: saj lahko skenirane dokumente enostavno naložimo na projektni portal. Sodelujoči na projektih se lahko zares ukvarjajo z izvajanjem projektov in ne več z izpolnjevanjem administrativnih zahtev.

S 4PM lahko vsaka organizacija prihrani: skrajša se čas administracije projektov, saj vsak posameznik prispeva k uspehu projekta. Vas zanima kako? Pokličite nas na 05 333 15 65 ali nam pišite na .

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice