Kako uvesti informacijsko podporo za projektno vodenje v podjetje?

Veliko informacijske podpore za projektno vodenje je namenjenih organizacijam, ki imajo visoko razvito kulturo projektnega vodenja. Odlika 4PM je v enostavnosti in prilagodljivosti potrebam majhnih in velikih podjetij. Uporabljajo ga v podjetjih, ki se šele spoznavajo s kulturo projektnega vodenja, podjetja, ki imajo visoko razvito vodenje projektov in uspešne projektne pisarne.

Kako uvesti 4PM v podjetje

Podjetja odločajo za različne strategije uvedbe informacijske podpore za projektni management. Izvedba je odvisna od velikosti organizacije, načina organiziranosti in stopnje razvitosti projektnega dela v organizaciji.

Izberite sodelavca, ki bo vodil projekt uvedbe 4PM in mu zaogtovite popolno podporo vodstva

Še prej pa odgovorite na vprašanja, kaj želite z orodjem doseči, ali je vaša organizacija zrela za projektni način dela, kakšne so potrebne organizacijske in kulturne spremembe... Preglejte organizacijske zmožnosti in procese: po funkcijah, po ključnih aktivnostih in odgovornostih. Začetni vložki časa, denarja in kadrov se s pravo izbiro kmalu povrnejo.

Ne pozabite, da vodenje projektov s pomočjo preglednic, koordinacija ekipe z e-pošto in sistemi za takojšnje sporočanje, prinašajo številne skrite stroške, ki jih je težko ovrednotiti.

Komuniciranje in usposabljanje

Posebej v začetni fazi je pomembno usposobiti sodelavce za projektni način dela in vključevanje v procese, sprejemati povratne informacije  – tako bo uspeh uvedbe 4PM v organizacijo tekoč in uspešen. Ključnega pomena za uspeh implementacije je uporaba 4PM tako na vodstvenem nivoju kot na izvedbenem nivoju.

Zagotovite si podporo ekipe 4PM, ki vas bo spremljala in pomagala pri hitri in učinkoviti implementaciji

Strokovno usposobljena ekipa 4PM pomaga naročnikom v vseh korakih uvedbe: skupaj pripravimo začetni načrt uvedbe 4PM in analiziramo procese, pripravimo potrebne integracije z obstoječimi sistemi, pripravimo izobraževalne delavnice za različne uporabnike, pomagamo vam premostiti morebitne organizacijske ovire ter vam stojimo ob strani v celotni fazi izvedbe.

4PM dokazano pripomore k večji učinkovitosti, znižanju stroškov ter boljšemu pregledu nad projektnim delom. 4PM je orodje, ki uporabnikom olajša tudi analize, dokumentiranje, izobraževanje in procese odločanja.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice