Multiprojektno vodenje

Spletna aplikacija za vodenje projektov 4PM je uspešna rešitev, ki pomaga podjetem pri multuprojektnem vodenju. Omogoča vodenje vseh vrst projektov skozi vse faze: od določitve projekta, priprave zagona projekta, izvajanja in zaključka projekta. Sodobne organizacije se dnevno srečujejo z vodenjem več sočasnih projektov in procesov na vseh področjih poslovanja: razvoj novih projektov, spremljanje investicij, vzdrževanje, marketinške in prodajne aktivnosti, izgradnja informacijskih sistemov … Za uspešno obvladovanje mnogovrstnih sočasnih procesov in projektov pa je nujna ustrezna organizacijska struktura. Prav na tem področju pa podjetjem pogosto zmanjkajo potrebno znanje, izkušnje in oprema. Z omejenimi viri izvajajo številne projekte, ki imajo posledično mnoge prioritete, kar je pogosto težko usklajevati in tudi izvajati.

Obstajajo pa tudi podjetja, v katerih projektni način dela pomeni način osvajanja trga: to so različna gradbena, inženirska, razvojno-raziskovalna podjetja, svetovalne organizacije, agencije… Ta z različnimi tržnimi projekti ustvarjajo prihodke, razvijajo nove izdelke, osvajajo trge. Tudi tu je multiprojektno delo stalnica.

Spletna aplikacija za vodenje projektov 4PM je uspešna rešitev, ki pomaga tako enim kot drugim. Omogoča vodenje vseh vrst projektov skozi vse faze: od določitve projekta, priprave zagona projekta, izvajanja in zaključka projekta. Vključuje posebne preglede, ki so namenjeni predvsem vodstvu podjetja in preglede ter funkcionalnosti, ki so namenjene operativnemu izvajanju projektov. Tako je izboljšana funkcionalna preglednost projektov kot tudi sistem odločanja, saj ima vsak udeleženec dostopne podatke, ki so pomembni za odločanje. Vsak projekt je ustrezno umeščen v projektni sistem podjetja.

Z ustreznimi analitičnimi pregledi se podjetja lahko pravočasno izognejo situacijam, ki bi nastale zaradi prehitrih in napačnih ocen projektov, saj razpolagajo z ažurnimi podatki o zasedenosti virov (kadrovski, finančni viri) in projektnih prioritetah. Tako multiprojektno delo, prehajanje med nalogami in zadolžitvami povzroča manj stresa in posledičnih izgub časa, saj omogoča načrtovanje izrabo delovnega časa in ustrezno razporejanje virov.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice