4PM in časovnice za Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

datum: 07.09.2015

kategorija: sporočilo za javnost

4PM prilagojen za spremljanje stroškov dela in izdelavo časovnic v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

4PM smo pripravili tudi za spremljanje stroškov dela in izdelavo časovnic za projektne sodelavce (dnevna – priloga 2B) v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (NFM).

Kako uporabljamo 4PM za spremljanje NFM?

 1. V 4PM vpišemo projekt NFM (nov model projekta NFM – vprašajte po nadgradnji licence)
 2. Izberemo projektne sodelavce (ekipaProjektna ekipa
 3. V terminskem načrtu projekta (naloge in mejniki) povežemo delovne sklope z dejavnostmi (nalogami) in sodelavci.
 4. Uredimo še finančni načrt po delovnih sklopih (finance / plan stoškov).
 5. Po potrebi lahko dostop do 4PM omogočite tudi vašim partnerjem.

Ko je projekt in načrt projekta končan,

 • uredimo podatke o plačah posameznikov. Na voljo je predloga, ki olajša uvoz podatkov o plači projektnih sodelavcev: bruto plača, prispevki, prevoz, prehrana, dodatki za projekt in prispevki za dodatke…. Ob mesečnem uvozu podatkov o plačah, 4PM sam izračuna mesečno urno postavko za vsakega člana projektne ekipe.

Sproti vnašamo opise dela na posameznih projektnih nalogah:

 • vsak posameznik dnevno (ali za nazaj) poroča o porabljenem času na projektu NVM, glede na vnaprej določene projektne aktivnosti (glej točko 3.).Obrazec za evidentiranje dela in hkratno izpolnjevanje časovnice včasih lahko tudi administrator projekta vnaša delo v imenu sodelavcev.

Administrator projekta sproti kontrolira:

 • pravilnost vnosov, dopolni ali uredi manjkajoče podatke, in
 • porabo sredstev glede na finančni načrt.

Ko je čas za oddajo poročila, administrator z nekaj kliki pripravi poročila za tiskanje – za celo obdobje, za vse sodelavce na projektu.

4PM poskrbi, da so vsi podatki vneseni v prava polja v predpisanem obrazcu:

 • podatki o sodelavcih na projektu
 • podatki iz dnevnih vpisov dela glede na določene delovne sklope in aktivnosti
 • razdelitev stroškov dela posameznika po posameznih delovnih sklopih
 • podatki iz plač in izračun urne postavke
 • in tudi podatki o delu na ostalih projektih, ki jih spremljate v 4PM.

Vas zanima, kako deluje v živo? Pišite na  ali nas pokličite na 041 400 898.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice