4PM povezan s Time & Space – sistemom za registracijo časa

datum: 15.09.2015

kategorija: sporočilo za javnost

Učinkovito upravljanje časa pomeni tudi usklajenost evidenc prisotnosti za različne potrebe in v različnih informacijskih sistemih.

V sistem za projektno vodenje 4PM zaposleni beleži vsebino delovnega časa

  • na katerih nalogah oz. projektih je delo opravljeno, 
  • kaj dela,
  • koliko časa porabi... 

Time & Space - sistem za registracijo časa, ki so ga razvili v Špica d.o.o., beleži prisotnost na delovnem mestu s pomočjo sodobnih naprav, različne vrste odsotnosti (dopusti, bolniške, službene poti), vse pa je povezano s sistemom za obračun plač.

Vsebina delovnega časa je v 4PM povezana tudi s finančnim delom projekta z urno postavko, ki jo ima vsak posameznik.

Usklajenost različnih evidenc je še posebej pomembna pri uveljavljanju stroškov zaposlenih za sofinancirane projekte. Koordinatorji in administratorji sofinanciranih (EU) projektov dobro poznajo stalno preverjanje in usklajevanje različnih evidenc (delo na različnih projektih, prisotnost na delovnem mestu, obračuni plač in izračun urnih postavk) in prepisovanje v nove preglednice. S integracijo 4PM in Time & Space je tudi to delo manj zamudno.

Z integracijo 4PM in Time & Space smo dosegli, da:

  • so podatki usklajeni: 4PM (projekti), Time & Space (čas) in kadrovske evidence (plače)
  • je vsak podatek vnesen samo enkrat
  • se odsotnosti avtomatsko prenašajo iz Time & Space v 4PM 
  • so kontrolni podatki na voljo tam, kjer jih uporabniki potrebujejo (pri obrazcu za poročanje o delovnem času, pri mesečnih kontrolnih pregledih)
  • je poročanje o porabi delovnega časa za vse projekte in vse zaposlene enako 
  • 4PM poskrbi za pravilno obdelavo podatkov glede na pravila za različne projekte
  • 4PM poskrbi za izvoze podatkov v različne časovnice (splošne EU časovnice, ali predpisane časovnice za posamezne projekte)

Dodatne informacije: ali 041 400 967.

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice