Implementacija 4PM v malem razvojno-raziskovalnem podjetju - študija primera

datum: 18.02.2014

kategorija: sporočilo za javnost

Vplive implementacije poslovnega informacijskega sistema za projektno vodenje 4PM v malo razvojno-raziskovalno podjetje sta raziskovali dr. Mirjana Kljajić Borštnar in dr. Andreja Pucihar, obe Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.

Izhodišče za pripravo študije primera so kompleksni izzivi multi-projektnih organizaciji pri upravljanju virov: ljudi, financ in časa. Dodaten izziv je potreba po transparentni komunikaciji in sodelovanju v ekipi in z zunanjimi partnerji. Številna orodja za podporo projektnemu vodenju in kompleksne metodologije projektnega vodenja pa med malimi razvojnimi podjetji niso uspešna.

V članku avtorici predstavita uspešno implementacijo 4PM, s pomočjo katerega je malo RR podjetje ohranilo pomembno ravnotežje med nestrukturiranimi kreativnimi procesi, ustvarjalno svobodo in strukturiranimi procesi nadzora in spremljanja.

Študija primera je pokazala, da uporaba 4PM v multi-projektnem okolju, kjer delajo visoko motivirani posamezniki, izboljša upravljanje z viri, sodelovanje ekip in transparentnost komunikacije.

Članek je bil objavljen v reviji Organizacija, vol. 47, številka 1 (februar 2014), lahko ga preberete tu.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice