Kako izbrati pravo orodje za vodenje projektov?

datum: 12.12.2013

kategorija: sporočilo za javnost

Če želite postaviti vodenje projektov in skupinsko delo v vaši ekipi na višji nivo, potem vam bo v pomoč pregled prednosti, ki jih nudi uporaba 4PM – namenske rešitve v oblaku, v primerjavi z uporabo preglednic (npr. MS Excel) ali razvojem lastne rešitve.

4PM je namenjen podpori vodenju projektov, poročanju o porabi časa, organizaciji in skupinskemu delu. Funkcionalnosti so pisane na kožo vodjem projektov in članom ekip, pomenijo enostavno uporabo in možnost skupinskega dela na istih podatkih. Rešitev je univerzalna, na enem mestu so zbrani vsi projekti,ne glede na vrsto, velikost in prioriteto, uporabniki pa ga prilagajajo svojim potrebam in poslovnim procesom.

4PM smiselno združuje načrt in realizacijo, vsebino in finance, ekipo in dokumente. Podatki so vpisani enkrat, spremembe so takoj vidne in sledljive, sistem poskrbi, da so urejeni in transparentni, pripravljeni za poročanje in izvoze v druge sisteme. Tako se bistveno zmanjša poraba časa za administracijoprojektov in možnost napak. Podpira načrtovanje zasedenostiin prispeva k učinkovitosti projektnih ekip, ima integriran dokumentni sistem in možnost pošiljanja sporočil. 4PM uporabljate za načrtovanje in spremljanje izvedbe projektov, za poročanje o delu (ure), za načrtovanje zasedenosti, arhiv in izmenjavo dokumentov in še marsikaj.
4PM mobile - vstopna stran prikazuje število projektov po zamudi, finančni realizaciji in prioriteti

Na prvi pogled se zdi uporaba preglednic (Excela) za vodenje projektov časovno in stroškovno učinkovita: je dostopen, večina ga ima nameščenega na računalniku in pozna delovanje. Za enostavne, manjše projekte, pri katerih ne sodeluje večja ekipa in niso del organizacijske strukture, je verjetno dovolj. Funkcionalnosti niso namenjene vodenju projektov, s kompleksnostjo projektov (naloge, ki zahtevajo skupinsko delo, spremembe in obveščanje, dokumentni sistemi, povezanost z drugimi IT sistemi) postanejo preglednice neučinkovite. Nastanejo težave z verzijami, težko je slediti spremembam plana in podatkov, formule pa nerazumljive, kompleksne tabele nepregledne, skupinsko delo ni mogoče. Prav tako ni načrtovanja zasedenosti in celovitega vpogleda na portfelj projektov…

Nekatera podjetja se odločijo za lasten razvoj aplikacije. Izdelek je prilagojen potrebam, prilagoditve so hitre, uporabniški vmesniki so pogosto neprijazni, uporaba je predpisana. Interni razvoj pomeni skrite visoke stroške za razvoj in vzdrževanje, delo ni nikoli zares končano in zahteva sodelovanje širše ekipe. Tako se informatiki in projektne ekipe ukvarjajo z razvojem internih aplikacij, namesto, da bi se posvečali delu, s katerim podjetje dejansko ustvarja dodatno vrednost.

Nekatera računovodska orodja in ERP sistemi podpirajo vodenje projektov, s poudarkom na finančni izvedbi projektov (stroški, denarni tok, poraba časa), veliko manj (ali skoraj nič) pozornosti pa je posvečenega skupinskemu delu, terminskemu načrtovanju in spremljanju projektov, vsebinskemu delu. Uspeh projektov pa je odvisen predvsem od vsebine dela: kaj, kdo, do kdaj, z vsemi spremembami, ki so s tem povezane, in dokumenti, informacijami.

Implementacija 4PM pomeni prenos znanja vodenja projektov, tako znotraj ekipe kot med drugimi uporabniki 4PM. Pomeni stroškovno učinkovito rešitev: plačujete toliko in tisto kar potrebujete (npr. število uporabnikov, neomejeno število projektov, prostor na strežniku, funkcionalnosti in moduli). Začetni vložek časa v zagon aplikacije se hitro pozna v učinkovitem delu vaše ekipe in uspešnih projektih. Brez tveganja in brez stroškov lahko brezplačno testirate primernost 4PM za vaše potrebe. Mi poskrbimo za učinkovito delovanje 24/7, zanesljivo delovanje, varne podatke in vzdrževanje.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice