Napovedujemo 4PM 2.0

datum: 03.12.2012

kategorija: sporočila v 4PM

4PM 2.0 - Miklavževo darilo za uporabnike

Ekipa 4PM napoveduje super zaključek 2012 s in prehod na verzijo 4PM 2.0 .

Obstoječi uporabniki lahko 1 teden brezplačno preizkušate novosti verzije 2.0, z naročilom do 31. 12. 2012 pa si zagotovile 50 % popust za nadgradnjo na novo verzijo.
Za podrobnosti nas pokličite na 05 333 15 65 ali nam pišite na .

Sledili smo željam številnih uporabnikov in pripravili 4PM, ki je še bližje vašim potrebam.Med številnimi izboljšavami izpostavljamo najpomembnejše.
Povsem prenovljen Moj 4PM.

Vstopno stran smo razdelili tako, da so najpogosteje uporabljene funkcionalnosti bolj dostopne in pregledne:
Hitri dostopi do nalog, mejnikov in sestankov, do projektov, komentarjev in dokumentov
- Koledarček za hiter vnos dela in pregled pomembnih opravil v prihodnjih dneh
- Osebna opozorila in informacije
- Vodstvena opozorila in informacije
- Graf z vpisanimi urami

Upravljanje z nalogami in zadolžitvami bo še bolj enostavno in bo vodstvu omogočalo še boljši vpogled v izvedbo projekta. Novosti:
- Zadolženi označijo oceno izvedbe zadolžitve pri vnosu dela
- Komentarji na nalogi so preglednejši in enostavnejši za uporabo,
- Obrazec je bolj pregleden in dopolnjen z grafičnimi elementi,
- Vse akcije (sprejemanje, zaključevanje, ocenjevanje) pri aktivnostih so dostopne v obrazcu.
Naloga

* Varnost podatkov v aplikaciji bo še boljša, saj smo implementirali nov sistem gesel, ki od vseh uporabnikov zahteva kompleksna, bolj varna gesla.
Nov sistem gesel
* Spletna navodila za uporabo.

Hitri dostopi
Hitri dostopi s hitrimi povezavami do skoraj katerega koli dela 4PM. Uporabnik si sam izbere, kateri hitri pregled je zanj najbolj uporaben, po potrebi ga lahko kadarkoli zamenja.

- Naloge: vsebuje najpomembnejše podatke o sprejetih nalogah. Lahko vpisujete opravljene ure na nalogi, dodajate komentarje ali označite, da je naloga končana.
Moj 4PM Hitri dosop do nalog
- Sestanki: vsebuje najpomembnejše podatke o sestankih. Lahko vpisujete opravljene ure, dodajate komentarje ali zaključite sestanek.

- Mejniki: vsebuje najpomembnejše podatke o mejnikih. Lahko dodajate komentarje ali označite, da je mejnik končan.
Moj 4PM Hitri dosop do mejniki

- Projekti: seznam najpomembnejših projektov si sproti urejate sami. Seznam vsebuje bližnjice do nalog & mejnikov, financ, komentarjev ali dokumentov.
Moj 4PM Hitri dosop do projektov

- Komentarji nalog: spremljanje izvedbe nalog in komunikacija projektne ekipe na nalogi
- Komentarji projektov: spremljanje dogajanja na projektih.
Moj 4PM Hitri dosop do komentarjev

Koledarček
Koledarček je namenjen sprotnemu pregledu in evidentiranju opravljenega dela, pomembnih mejnikov (ali zaključkov nalog), napovedanih sestankov in dopustov, ki jih ima uporabnik. V povezavi z grafičnim pregledom vpisa ur ima uporabnik enostaven vpogled v opravljeno projektno in neprojektno delo ter odsotnosti.
Moj 4PM Koledar

Opozorila in informacije
Moja opozorila in informacije so semaforji, v katerih bo uporabnik dobil urejene informacije o vseh pomembnih novostih, o zamudah, manjkajočih vpisih na nalogah, mejnikih in sestankih; o dopustih* in potnih nalogah*.
Moj 4PM Moja opozorila

Opozorila in informacije – vodstveni pregledi so namenjeni uporabnikom, ki vodijo projekte oz. organizacijo. Semaforji in seznami so namenjeni hitrejšemu vpogledu v delo na projektih in zaposlencev: preseganje dodeljenih ur, zamujanje, neocenjene naloge, kritični projekti so zbrani in dostopni z enim klikom.

* odvisno od licence
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice