Napovedujemo - Poletna osvežitev 4PM

datum: 21.06.2012

kategorija: sporočilo za javnost

Spremljanje finančnega in denarnega toka na projektih

Če se soočate z likvidnostnimi težavami zaradi neusklajenih prilivov in odlivov, 4PM ponuja rešitev. Enostavni pregledi vam pomagajo pravilno določati prioritete projektnih nalog – katere naloge prej dokončati in ustvariti prihodek, katere projekte zamakniti ali celo pravočasno prekiniti. Prihodke lahko načrtujete na zaključke nalog ali projektov, mejnike.
Načrtovanje finančnega toka na projektu
Načrtovanje nalog s pomočjo predvidenega trajanja aktivnosti.
Projektnim aktivnostim določimo predvideno trajanje. Ko načrtujemo posamezno nalogo za aktivnost, aplikacija izračuna in ponudi predvideno trajanje naloge. Če nimamo določenega trajanja, 4PM lahko poljubno predlaga trajanje posamezne naloge, glede na njen predviden začetek.
Nova funkcionalnost bo posebej razveselila uporabnike, ki imate predpisano trajanje aktivnosti: različnih pravnih postopkih (stečajni postopki), upravni postopki na občinah, standardih (ISO).
Načrtovanje trajanja projektnih nalog

Kopiranje projektnih predlog
Imate podobne projekte, s podobnimi nalogami in ekipami? Pripravite predlogo projekta, v katerem določite ekipe in strukturo aktivnosti. Ko imate predlogo pripravljeno, enostavno kopirate osnovne podatke, udeležence, naloge, zadolžitve in strukturo portala.
Prenašajte projektno znanje v vaši ekipi in pohitrite vnos podatkov v 4PM in zmanjšajte administracijo.

Drobne izboljšave v dokumentnem sistemu
Dokumentni sistem smo dopolnili z dodajanjem ključnih besed k datotekam. Za bolj učinkovito izmenjavo dokumentov in informacij znotraj projektne skupine lahko datoteke komentirate, omogočili smo prenašanje dokumentov med mapami znotraj projekta.
Urejanje pravic dostopa do dokumentov Podatki o dokumentu


Novosti in nadgradnje 4PM, verzija 1.3.3, junij 2012

Za več informacij o nadgradnjah verzije 1.3.3, nas pokličete na 05 333 15 65 ali pišite na .
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice