Univerza na Reki odločno v boj za evropska sredstva

datum: 10.04.2012

kategorija: sporočilo za javnost

Univerza na Reki in Arctur sta v petek, 6. aprila 2012, sklenila dogovor o sodelovanju na področju informacijske podpore za vodenje sofinanciranih projektov. Sporazum sta v prisotnosti medijev podpisala rektor Univerze na Reki, dr. sc. Pero Lučin in direktor Arcturja, g. Tomi Ilijaš.
Podpis dogovora o sodelovanju.

Vzpostavitev sodelovanja na področju informacijske podpore za vodenje evropskih projektov med Univerzo na Reki in Arcturjem, slovenskim proizvajalcem naprednih informacijskih rešitev, je pomemben prispevek k prenosu znanj in izkušenj na področju priprave in izvajanja evropskih projektov. Pomeni začetek čezmejnega sodelovanja med akademsko skupnostjo na eni in gospodarstvom na drugi stani, tudi v luči skorajšnjega vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Paradigma sofinanciranja R&D preko projektov in ne več preko fiksnih državnih financiranj je realnost, ki bo z vstopom v EU še bolj prisotna, zato je znanje priprave, vodenja in poročanja projektov ključen know-how za uspešne organizacije (institucije) in podjetja.
Univerza na Reki je izkoristila večletne izkušnje Slovenije pri črpanju EU sredstev in se, s pomočjo Centra za sodelovanje z gospodarstvom Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalnega središča, člana evropske svetovalne mreže Enterprise Europe Network, povezala z vodilnim proizvajalcem informacijske podpore za projektno vodenje, družbo Arctur d.o.o. iz Nove Gorice, ki svojo rešitev 4PM nudi preko 10.000 uporabnikom v različnih evropskih državah za vodenje projektov v skupni vrednosti preko 100 milijonov evrov. Preko partnerja za Hrvaški trg, družbe Gajger d.o.o. iz Zagreba, je odslej 4PM dostopen tudi za hrvaške uporabnike, saj je v celoti preveden v hrvaški jezik.

Spletna aplikacija za vodenje projektov 4PM zagotavlja sistematičen pristop k vodenju sofinanciranih projektov, poenostavitev črpanja evropskih sredstev, urejenost projektne dokumentacije in arhivov ter transparentnost in sledljivost porabe sredstev. Z ustrezno informacijsko podporo lahko Univerza na Reki in druge institucije občutno zmanjšajo tveganje za nepravilno vodenje in administriranje projektov ter posledično vračilo neupravičenih stroškov.

Univerzalnost rešitve 4PM omogoča uporabo tudi pri raziskovalnih in razvojnih projektih, tako v znanstvene namene kot za vsakodnevne potrebe gospodarskih družb, javnih inštitucij in drugih organizacij. Več tisoč uporabnikov v Sloveniji, Italiji in drugih evropskih državah lahko potrdi učinkovitost 4PM pri zmanjšanju administracije in izboljšanju projektnega vodenja in sodelovanja mednarodnih projektnih konzorcijev.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice